Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime


ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

 ĮSAKYMAS DĖL ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) PROGRAMOS PAPILDYMO

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

VAIKO ASMENS TEISIŲ GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS REGLAMENTAS

parsisiųsti PDF formatu 

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VADOVO ATASKAITA UŽ  2020 M.

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

parsisiųsti Word formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ PATYČIŲ IR SMURTO PRIEŠ VAIKUS,  KRIZINIŲ SITUACIJŲ VALDYMO TVARKA

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" PRANEŠIMO APIE PATYČIAS FORMA

parsisiųsti Word formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

 ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ IR ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

parsisiųsti PDF formatu

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ ŠIRVINTŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BORUŽĖLĖ“ NAUDOJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ UGDYMO DIENŲ, PRALEISTŲ DĖL LIGOS, LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

UDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

BUDINČIOS GRUPĖS KARANTINO LAIKOTARPIU VIDAUS TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu