Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

PLANAVIMO DOKUMENTAI

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” ikimokyklinio ugdymo(-si) programa

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ strateginis planas

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 2022 metų veiklos planas

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 2023 metų veiklos planas

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 2024 metų veiklos planas

 

VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ vadovo ataskaita už 2020 m.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ vadovo ataskaita už 2021 m.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ vadovo ataskaita už 2022 m.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ vadovo ataskaita už 2023 m.

 

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ” VEIKLOS ATASKAITOS

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ veiklos ataskaita už 2020 m.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ veiklos ataskaita už 2021 m.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ veiklos ataskaita už 2022 m.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ veiklos ataskaita už 2023 m.

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymas „Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo”

 

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ” TVARKOS

Vaiko asmens teisių garbės ir orumo apsaugos reglamentas

Vaikų ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” ikimokyklinio ugdymo(-si) programos papildymo

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” sveikatos priežiūros tvarkos aprašas

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” vaikų ekskursijų, išvykų, kelionių ir žygių organizavimo tvarka

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” elektroninio dienyno tvarkos nuostatai

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos tvarkos aprašas

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

 

VAIKŲ MAITINIMAS, UGDYMAS, LANKOMUMAS

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų maitinimą ir ugdymą reikmių tenkinimą Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė” naudojimo nustatymo tvarkos aprašas

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” ugdymo dienų, praleistų dėl ligos, lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos aprašas

 

PATYČIŲ IR SMURTO PRIEŠ VAIKUS, KRIZINIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” patyčių ir smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo tvarka

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” pranešimo apie patyčias forma

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

 

KARANTINAS

Budinčios grupės karantino laikotarpiu vidaus taisyklės

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas