Klausimai
Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Draugaukime


ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu 

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

VAIKO ASMENS TEISIŲ GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS REGLAMENTAS

parsisiųsti PDF formatu 

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VADOVO ATASKAITA UŽ  2017 M.

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VADOVO ATASKAITA UŽ  2018 M.

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VADOVO ATASKAITA UŽ  2019 M.

 

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

parsisiųsti PDF formatu 

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ PATYČIŲ IR SMURTO PRIEŠ VAIKUS,  KRIZINIŲ SITUACIJŲ VALDYMO TVARKA

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" PRANEŠIMO APIE PATYČIAS FORMA

parsisiųsti Word formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

 ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ IR ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

parsisiųsti PDF formatu

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ ŠIRVINTŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BORUŽĖLĖ“ NAUDOJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ UGDYMO DIENŲ, PRALEISTŲ DĖL LIGOS, LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

UDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

BUDINČIOS GRUPĖS KARANTINO LAIKOTARPIU VIDAUS TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu