Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė” nuosekliai rengiasi įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio  priešmokyklinio ugdymo programą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Rinkevičienė ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aistė Šilgalienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros mokymuose „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“.

Lopšelyje-darželyje yra  sudaryta darbo grupė organizuojanti ir koordinuojanti pasirengimą atnaujinto ugdymo turinio diegimui, parengtas ir vykdomas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo planas.

Detalesnę informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimą rasite čia:

https://www.mokykla2030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-programu-atnaujinimas/

https://www.mokykla2030.lt

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI | S. NEIFACHAS

Kaip keisis priešmokyklinis ugdymas? Dr. Sergejus Neifachas – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintojas bei lopšelio–darželio direktorius interviu metu pasakoja:

  • Kokių pokyčių sulauksime jau šių metų rudenį?
  • Kaip mokysis vaikai, ar naujovės nebus per sunkios?
  • Ar pedagogai bus pasiruošę pokyčiams?
  • Ką turėtų žinoti tėvai?

INTERVIU: https://youtu.be/ABwCITvU2II?t=18

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA:

Nuo 2022-2023 mokslo metų pradžios pradedama įgyvendinti atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, kuri orientuota į vaikų kompetencijų ugdymą. Atnaujinus ugdymo turinį, pateikiama daug naujos informacijos, metodinių rekomendacijų. Pedagogams labai svarbu susisteminti naują informaciją ir sėkmingai startuoti su naujomis programomis.

Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ vyko ilgalaikės (40 a. val.) kvalifikacijos tobulinimo programos „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Iššūkiai ir geroji patirtis“ trijų modulių seminarai, kurių metu dalyviai apžvelgė priešmokyklinio ugdymo kaitos tendencijas, susipažino su atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa, išbandė jos įgyvendinimo galimybes, reflektavo priešmokyklinio ugdymo pažangią praktiką, susipažino su projektinio darbo metodinėmis rekomendacijomis, išmoko planuoti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, fiksuoti, vertinti individualius vaikų ugdymosi pasiekimus ir pagal pastebėtus pokyčius suteikti grįžtamąjį ryšį vaikui ir jo tėvams (rūpintojams, globėjams), toliau kryptingai planuoti pagalbą vaikui, bendradarbiaujant su tėvais ir švietimo pagalbos specialistais. Pagrindinis dėmesys kvalifikacijos tobulinimo programoje buvo skiriamas šiuolaikinės didaktikos, gerosios praktikos pavyzdžių analizei, pedagoginės veiklos (pvz., žaidybinių situacijų planavimo, projekto, užduoties, vertinimo) projektavimui, ugdymo praktikos tobulinimo sprendimų paieškai.