Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus), pedagogus, kitus bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio uždaviniams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS

 • Inga Maslinskienė – socialinė pedagogė, tarybos pirmininkė.
 • Ričardas Černiauskas – tėvų atstovas,  tarybos pirmininko pavaduotojas.
 • Aušra Vitkauskienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, tarybos sekretorė.
 • Rūta Gatelienė – tėvų atstovė, tarybos narė.
 • Jolanta Žuolytė – tėvų atstovė, tarybos narė.
 • Neli Liaudanskienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, tarybos narė.
 • Birutė Vaizgenienė – dietistė, tarybos narė.
 • Asta Sližauskienė – auklėtojos padėjėja, tarybos narė.
 • Laimutė Šimkevičienė – auklėtojos padėjėja, tarybos narė.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Mokytojų tarybą sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai.

Mokytojų tarybos pirmininkė – lopšelio-darželio l. v. direktoriaus funkcijas Sondra Bartulienė.

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba sudaroma lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Sinkevičienė.

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

Grupių tėvų komitetai aptaria su grupės auklėtojomis vaikų lankomumo, elgesio ir pasiekimų, saugumo, maitinimo ir kitus ugdymo(si) klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką.

TĖVŲ TARYBA

Tėvų tarybą sudaro grupių tėvų komitetų deleguoti atstovai (po 3 iš kiekvienos grupės). Ji atnaujinama kasmet. Tėvų taryba teikia pasiūlymus ugdymo proceso organizavimo klausimais, analizuoja lopšelio-darželio lėšų panaudojimo tikslingumą.

TĖVŲ TARYBOS NARIAI 2019 M. M.

Jaunimo g. 16, Širvintos

 • „Bitučių“ grupė – Žydronė Savickienė, Indrė Meilūnienė, Daina Darulienė.
 • „Boružėlių“ grupė – Inga Matukaitė, Lina Burneckaitė, Vaida Saveikienė.
 • „Drugelių“ grupė – Sonata Motiejūnienė, Sandra Diržinauskienė, Aistė Jurkevičiūtė.
 • „Kiškučių“ grupė – Ernesta Jurevičienė, Aldas Kiškis, Rasa Šimėnė.
 • „Kregždučių“ grupė – Raminta Dubietė, Sigita Zlatkovskienė, Greta Stankevičienė.
 • „Nykštukų“ grupė – Rūta Gatelienė, Indrė Kabašinskienė, Agnė Bulonienė.
 • „Pelėdžiukų“ grupė – Erika Mensaitė, Virga Vasiliauskienė, Jolanta Žuolytė.
 • „Skruzdėliukų“ grupė – Roma Vaškevičienė, Jurga Žvirblienė, Kristina Blusevičiūtė.
 • „Viščiukų“ grupė –  Toma Darvydienė, Giedrė Vercinkevičienė, Indrė Kirmelevičiūtė.
 • „Žiogelių“ grupė – Lina Geigalienė, Ligita Žemaitienė, Greta Lukoševičienė.
 • „Žirniukų“ grupė – Jolita Andriukaitienė, Monika Sargelienė, Svajūnė Lisauskaitė-Četrauskienė.
 • „Žvirbliukų“ grupė – Laura Kirtiklienė, Justyna Kunigėlienė, Vaida Šeipūnė.

Vilniaus g. 55, Širvintos

 • „Lašelių" grupė – Aušra Jutelienė, Sandra Venslovienė, Ričardas Černiauskas.
 • „Pagrandukų" – Agnė Ščerbavičienė, Lina Ožiūnienė, Violeta Gaidamavičiūtė.
 • „Smalsučių" – Agnė Grybauskienė, Justina Mikolč, Ina Čepulkovskienė.
 • „Spindulėlių" – Vilma Pimpienė, Lina Dambrauskienė, Lina Ramanauskė.
 • „Vabaliukų" – Irma Neliupšienė, Dovilė Jasaitienė, Judita Kozlovskaja.
 • „Kodėlčiukų" – Neli Makej Kananovičienė, Irma Neliupšienė, Inga Chmelevskienė.