Klausimai
Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Draugaukime

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus), pedagogus, kitus bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio uždaviniams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS

 • Inga Maslinskienė – socialinė pedagogė, tarybos pirmininkė.
 • Aušra Vitkauskienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, tarybos pavaduotoja.
 • Ramunė Pečiulienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, tarybos sekretorė.
 • Sigita Gujienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, tarybos narė.
 • Aistė Šilgalienė– auklėtojos padėjėja, tarybos narė.
 • Jurgita Ragauskienė – virėja, tarybos narė.
 • Neringa Dačkienė – tėvų atstovė, tarybos narė.
 • Aistė Mikalajūnienė – tėvų atstovė, tarybos narė.
 • Indrė Kabašinskienė – tėvų atstovė, tarybos narė.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Mokytojų tarybą sudaro visi lopšelyje dirbantys pedagogai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Mokytojų tarybos pirmininkė – lopšelio-darželio l.e. direktoriaus pareigas Sondra Bartulienė.

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba sudaroma lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Lieparskienė.

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

Grupių tėvų komitetai aptaria su grupės auklėtojomis vaikų lankomumo, elgesio ir pasiekimų, saugumo, maitinimo ir kitus ugdymo(si) klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką.

TĖVŲ TARYBA

Tėvų tarybą sudaro grupių tėvų komitetų deleguoti atstovai (po 3 iš kiekvienos grupės). Ji atnaujinama kasmet. Tėvų taryba teikia pasiūlymus ugdymo proceso organizavimo klausimais, analizuoja lopšelio-darželio lėšų panaudojimo tikslingumą.

TĖVŲ TARYBOS NARIAI 20162017 M. M.

 • „Bitučių“ grupė – Žydronė Savickienė, Indrė Meilūnienė, Daina Darulienė
 • „Boružėlių“ grupė – Julija Meškutavičiūtė, Rytė Bareckaitė, Dagna Snitkienė
 • „Drugelių“ grupė – Valdas Pilipavičius, Odeta Žinienė, Aistė Mikalajūnienė
 • „Kiškučių“ grupė – Toma Sereikienė, Ligita Žemaitienė, Jurgita Motiečiūtė
 • „Kregždučių“ grupė – Vaiva Daugėlienė, Sandra Petkūnienė, Neringa Dačkienė
 • „Žiogelių“ grupė – Lina Bildžiukienė, Asta Drėgvienė, Edita Dubietienė
 • „Nykštukų“ grupė – Jolanta Čičiūnienė, Andrius Petrauskas, Dalia Sipavičienė
 • „Pelėdžiukų“ grupė – Kristina Meškienė, Rasa Viliutė, Edgaras Rolis
 • „Skruzdėliukų“ grupė – Sonata Motiejūnienė, Aistė Jurkevičiūtė, Sandra Diržinauskienė
 • „Viščiukų“ grupė –  Toma Darvydienė, Giedrė Vercinskienė, Indrė Kirmelevičiūtė
 • „Žirniukų“ grupė – Indrė Kabašinskienė, Rūta Gatelienė, Julija Grygelevičienė
 • „Žvirbliukų“ grupė – Laura Stukienė, Ligita Žemaitienė, Aleksandras Loboč