Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus), pedagogus, kitus bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio uždaviniams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS

 • Inga Maslinskienė – socialinė pedagogė, tarybos pirmininkė.
 • Jolanta Žuolytė – tėvų atstovė,  tarybos pirmininko pavaduotoja.
 • Aušra Vitkauskienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, tarybos sekretorė.
 • Aira Dambrauskienė – tėvų atstovė, tarybos narė.
 • Laura Kirtiklienė – tėvų atstovė, tarybos narė.
 • Neli Liaudanskienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, tarybos narė.
 • Birutė Vaizgenienė – dietistė, tarybos narė.
 • Valerija Repečkienė – auklėtojos padėjėja, tarybos narė.
 • Laimutė Šimkevičienė – auklėtojos padėjėja, tarybos narė.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Mokytojų tarybą sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai.

Mokytojų tarybos pirmininkė – lopšelio-darželio direktorė Rita Sinkevičienė.

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba sudaroma lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti. Jos veiklą koordinuoja direktorė Rita Sinkevičienė.

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

Grupių tėvų komitetai aptaria su grupės auklėtojomis vaikų lankomumo, elgesio ir pasiekimų, saugumo, maitinimo ir kitus ugdymo(si) klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką.

TĖVŲ TARYBA

Tėvų tarybą sudaro grupių tėvų komitetų deleguoti atstovai (po 3 iš kiekvienos grupės). Ji atnaujinama kasmet. Tėvų taryba teikia pasiūlymus ugdymo proceso organizavimo klausimais, analizuoja lopšelio-darželio lėšų panaudojimo tikslingumą.

TĖVŲ TARYBOS NARIAI 2022 M. M.

Jaunimo g. 16, Širvintos

 • „Bitučių“ grupė – Aušra Pročkytė, Ilona Geigalienė, Mantas Golubavičius.
 • „Boružėlių“ grupė – Jurgita Žvirblienė, Kristina Blusevičiūtė Amulė, Roma Vaškevičienė.
 • „Drugelių“ grupė – Karolina Snitkienė, Renata Gudaitienė, Jolanta Ignatavičienė.
 • „Kiškučių“ grupė – Neringa Bagdonavičienė, Diana Bokšanskienė, Rasa Šimėnė.
 • „Kregždučių“ grupė – Jolanta Žuolytė, Akvilė Radzevičiūtė, Karolina Snitkienė.
 • „Nykštukų“ grupė – Dalia Bučienė, Laura Kirtiklienė, Ugnė Kūkytė Bilotienė.
 • „Pelėdžiukų“ grupė – Asta Staniulienė, Tomas Labanauskas, Laima Eidukaitienė.
 • „Skruzdėliukų“ grupė – Lina Nikiporavičienė, Žydrūnė Raišienė, Jurgita Survilaitė.
 • „Viščiukų“ grupė –  Edita Razmuvienė, Arūnė Makarskė, J9ratė Malinauskienė.
 • „Žiogelių“ grupė – Viktorija Gelažūnė, Diana Aniskevičienė, Ligita Žemaitienė.
 • „Žirniukų“ grupė – Simona Skardžiuvienė, Adomas Vaškevičius, Ligita Šatienė.
 • „Žvirbliukų“ grupė – Roneta Šimonėlienė, Kristina Asteikaitė, Jūratė Žygienė.

Vilniaus g. 55, Širvintos

 • „Lašelių” grupė – Aurelija Vaicekauskienė, Jovita Gridziuškienė, Miglė Žalkauskaitė Kropė.
 • „Pagrandukų” – Dovilė Jasaitienė, Augustė Šidlovskė, Irma Neliupšienė.
 • „Smalsučių” – Dovilė Mučinienė, Ieva Jakimavičiūtė, Virginija Apavičiūtė.
 • „Spindulėlių” – Aušra Jutelienė, Inga Dragūnaitienė, Sandra Venslovienė.
 • „Vabaliukų” – Liucija Staševskienė, Justina Mikolč, Martina Ščerbakovė.
 • „Kodėlčiukų” – Gabija Krupaukienė, Asta Labuckienė, Edmundas Šimkaitis.