Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

ATLYGINIMO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" „Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms“.

Vaikai darželyje maitinami 3 arba 4 kartus per dieną šiltu maistu. Tėvai turi galimybę pasirinkti maitinimų skaičių.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sudaro perspektyvinius valgiaraščius 15 dienų, atsižvelgdamas į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, atitinkančias higienos normos reikalavimus. Perspektyviniai valgiaraščiai derinami ir tvirtinami su Vilniaus visuomenės sveikatos centro Širvintų skyriumi.

Lopšelis-darželis dalyvauja ES paramos programose  „Pienas vaikams", „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose". Vaikų mitybai papildomai ir nemokamai 3 kartus per savaitę skiriama pieno produktų ir šviežių vaisių.

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija).