Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

ATLYGINIMO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. 1-132 „DĖL ATLYGINIMO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAPILDYMO

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” „Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms“.

Vaikai darželyje maitinami 3 arba 4 kartus per dieną šiltu maistu. Tėvai turi galimybę pasirinkti maitinimų skaičių.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sudaro perspektyvinius valgiaraščius 15 dienų, atsižvelgdamas į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, atitinkančias higienos normos reikalavimus. Perspektyviniai valgiaraščiai derinami ir tvirtinami su Vilniaus visuomenės sveikatos centro Širvintų skyriumi.

Lopšelis-darželis dalyvauja ES paramos programose  „Pienas vaikams”, „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose”. Vaikų mitybai papildomai ir nemokamai 3 kartus per savaitę skiriama pieno produktų ir šviežių vaisių.

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija).