Klausimai
Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Draugaukime

LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ" 2018-2020 M. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 2018-2020 M.

parsisiųsti PDF formatu

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

parsisiųsti PDF formatu

KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4-8 dalių nuostatomis korupcijos rizikos analizė Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė" atlikta nebuvo, nes nenustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas už 2017 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas už 2018 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas už 2019 m.

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 punkto nuostatomis Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė" nebuvo atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.
 

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS:

Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo”. 

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" direktoriaus įsakymas „Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės patvirtinimo”.

 

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ:

Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos, telefonu 8 (382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt (l.v. direktoriaus funkcijas Sondra Bartulienė) arba telefonu  8 685 56458, el. paštu korsyta@gmail.com (asmuo, atsakingas už korupcijos  prevenciją ir kontrolę – Dalytė Jakštienė), taip pat  interneto svetainėje   www.satz.lt.

Apie galimus korupcijos atvejus pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu   8 (526) 63 307; el paštu pranesk@stt.lt. Daugiau informacijos rasite www.stt.lt.

 

ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS

Skaidrumo siekiančios iniciatyvos ir organizacijos:  

www.stt.lt   – Specialiųjų tyrimų tarnyba;

www.skaidrumas.lt   – „Transparency International“ Lietuvos skyrius;

www.baltosiospirstines.lt    – Pilietinė iniciatyva „Baltosios pirštinės“;

www.vmi.lt   – Valstybinė mokesčių inspekcija;

www.baltojibanga.lt   – „Baltoji banga“;

www.beseselio.lt   – „Lietuva be šešėlio“;

www.skaidrumolinija.lt   – „Skaidrumo linija“;

www.viesai.lt   – Viešai.lt;

www.lietuva2.lt   – „Lietuva 2.0“;

http://manoseimas.lt   – „Mano seimas“;

http://parasykjiems.lt   – „Parašyk jiems“.

Metodinė priemonė „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“

http://www.stt.lt/documents/leidiniai/reantikorupcija_metod_SMM.zip 

Moksleivių ir studentų darbai antikorupcijos tema  http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinissvietimas/antikorupcinis-svietimas