Susisiekite su mumis

Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt

Klausimai

Draugaukime

Rugsėjo 1-oji – šventė, kuri paliečia kiekvieną iš mūsų. Nuo pat ankstyvo ryto darželio kiemas buvo pilnas vaikiško juoko ir jaudulio, muzikos garsų bei mielo šurmulio. Šventiškai nusiteikę vaikučiai, tėveliai, darbuotojai rinkosi darželio kieme. Nuoširdžius sveikinimus bendruomenei išsakė darželio direktorė, palinkėdama, kad naujų mokslo metų startas būtų kuo sklandesnis visiems – vaikams, jų tėveliams ir pedagogams. Dėkojame Širvintų rajono savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei ir tarybos nariui Simui Buinickui už gražius palinkėjimus ir dovanėles vaikams.
Šventė baigėsi smagia pramoga – susitikimu su klounu, kuris pasveikino vaikučius su naujais mokslo metais, įtraukė mažuosius į džiaugsmingą dainų ir judesio šėlsmą.

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190376010, buveinės adresas: Jaunimo g. 16, 19113 Širvintos, tel. (8 382) 52 355, el. p. info@sirvintuboruzele.lt,) skelbia atranką Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Pareigybės pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Darbo pradžia: 2023-10-02.

Darbo krūvis: 36 valandos per savaitę (etato dydis – 1).

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti įgytą aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgytą ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją bei pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją.
 2. Būti išklausęs Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“ (jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu).
 3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio darbo patirtį.
 4. Turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėti valdyti informacines ir komunikacines technologijas.
 5. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 6. Kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti ir organizuoti savo veiklą; dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, rengti ir įgyvendinti projektus.

 Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją.
 7. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.

Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Dokumentų pateikimo būdai: dokumentai teikiami tiesiogiai atvykus į įstaigą, siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2023 m. rugsėjo 5 d., pabaiga – 2023 m. rugsėjo 18 d.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija apie atranką teikiama tel. (8 382) 52 355 / (8 382) 53 271, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai, šventiškai pasipuošę su trispalvėmis rankose rinkosi į renginį, skirtą svarbiai Lietuvai datai – Vasario 16 d. bei lietuvių kalbos dienoms paminėti. Renginys prasidėjo iškilmingai skambant Lietuvos himnui. Ugdytiniai deklamavo gražiausius posmus Lietuvai, dainavo dainas, smagiai sukosi rateliuose, atliko užduotėles bei dalyvavo kultūrinės ir pilietiškumo kompetencijų ugdymo grupelės narių parengtoje viktorinoje ,,Ką žinau apie Lietuvą“. Džiaugiamės ir didžiuojamės atšventę Lietuvos gimtadienį, nes Vasario 16-oji – puikus laikas ir tinkama data skiepyti pilietines ir tautines vertybes, kad vaikai suprastų, jog jie yra gražiausia tautos dalis.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Vitkauskienė

2022 m. gruodžio 7 d. Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ (Jaunimo g. 16, 19113 Širvintos) įvyko Darbo tarybos rinkimai. Rinkimai buvo sklandūs, darbuotojai aktyviai balsavo.

Pasibaigus nustatytam rinkimų laikui, Darbo tarybos rinkimų komisija suskaičiavo balsus ir surašė Darbo tarybos rinkimų protokolą. Nustatyta, kad rinkimuose dalyvavo daugiau nei pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų, t. y.  61 iš 77 darbuotojų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatomis ir lopšelio-darželio Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo 25 punktu, Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais.

Šiandien, 2022 m. gruodžio 7 d., nuo 9.00 iki 14.00 val. Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ (Jaunimo g. 16, 19113 Širvintos) vyksta Darbo tarybos rinkimai.

Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Atsižvelgiant į lopšelio-darželio vidutinį darbuotojų skaičių, renkami 3 Darbo tarybos nariai iš 6 pasiūlytų kandidatų.

Išrinktais Darbo tarybos nariais bus laikomi tie kandidatai, kurie gaus daugumą balsų. Jeigu keli kandidatai gaus vienodą skaičių balsų, išrinktu bus laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas įstaigoje yra didesnis.

„Pelėdžiukų” grupės vaikai per mokslo metus keliauja dažnai. Sakoma, kad savo šalį, savo gimtąjį miestą pažinti reikia pradėti nuo savo namų, savo gatvės, artimiausios aplinkos. Išvykų nauda – neabejotina. Kiekvienos kelionės metu, net ir trumpos, lavėja vaiko socialiniai, globalaus mąstymo, komunikavimo įgūdžiai. Plečiasi vaiko akiratis, patirtis, suvokimas apie mus supantį pasaulį. Mokomės kultūringo, mandagaus elgesio taisyklių, kantrybės, saugaus elgesio viešose erdvėse, kelyje. Stebime vis gražėjančias savo gimtąsias Širvintas. Besikeičiantys vaizdai, sutikti žmonės, transporto priemonės, naujos žaidimų aikštelės mieste, oro permainos, metų laikų kaitos pokyčiai vaikams suteikia nepamirštamų įspūdžių. Eidami stebime medžius, namus, skaičiuojame mašinas, mokomės pasisveikinti su sutiktais žmonėmis.

Ugdomosios, patirtinės veiklos už darželio ribų neprilygsta veiklai grupės aplinkoje ar stebint vaizdo įrašus, pasakojant. Nagrinėdami temą „Kuo mus vilioja parduotuvės?” vaikai atliko įvairias matematines užduotėles, susipažino su skaičiais, popieriniais banknotais, monetomis. Diskutavo, kaip žmonės pirkdavo ir parduodavo, kai dar nebuvo pinigų. Smagiai žaidė „Parduotuvę” grupėje. Žaisdami, stebėdami vaikai mokosi tapti didžiulio pasaulio piliečiais. Rūšiavo prekes pagal paskirtį, aptarinėjo, kiek gali kainuoti kiekviena prekė. Dauguma manė, kad už šimtą eurų galima nusipirkti mašiną, kokios nori… Karpė  popierinius banknotus, klijavo kainas prie  kiekvienos prekės. Daug  kalbėjome apie pinigus, jų vertę, kaip jie uždirbami, ar galime pirkti viską, ko užsimanom ir kodėl dažnai negalime. Diskutavome, koks elgesys yra tinkamas, deramas  parduotuvėje ir koks neleistinas. Sužinojo, kad būna maisto prekių, drabužių, avalynės, technikos, statybinių medžiagų parduotuvės.

Aplankėme „Maximos” parduotuvę. Užsukome į vaistinę. Vaikai stebėjosi prekių gausa ir įvairove. Išvyka į parduotuvę „Unika” patiko visiems. Labai patiko! Kažkas nusipirko pieštuką, kažkas sąsiuvinį su kačiuko, šuniuko atvaizdu, kažkas – dėžutę  slaimo. Ugdomės kantrybę – tvarkingai, tyliai stovime eilėje, stengiamės neliesti prekių rankomis. Kiekvienas gavo savo pirkinio kvitą. Apie tai kalbėjome išvykdami – kodėl  būtina jį turėti. Grįžę į grupę kalbėjome apie tai, kas būna parašyta kvite,  skaičiavome, kiek sumokėjome už savo pirkinį. Tai pamokėlės, kurios gyvenime bus reikalingos.

Parduotuvės direktorė Lilija paruošė mums smagią edukacinę užduotėlę – specialiu aparatu priklijuoti kainą prekei. Vaikams buvo labai smalsu, kaip tai daroma. Pabandyti norėjo drąsiausi – stipriname pasitikėjimą savimi, įgyjame naujų žinių. Ugdomės bendravimo įgūdžius. Vaikai uždavė klausimų – ar ji viena čia dirba, ar patinka šis darbas, kas atveža prekes, ar dažnai atveža… Parduotuvės vadovė atsakė į visus vaikų klausimus, paaiškino, ką reiškia žodis „vadybininkas” ir ką gi jis veikia. Atsisveikinant kiekvienam įteikė dovanėlę prisiminimui: atšvaitą – emociuką. Nuoširdžiai dėkojame gerbiamai Lilijai už mums skirtą laiką, įdomų, labai šiltą, malonų bendravimą su mažaisiais būsimais pirkėjais.

                                                                                                                                                                        „Pelėdžiukų‘‘ grupės mokytojos Virginija Stundytė ir Daiva Diana Čatrauskienė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, pradedamas kandidatų kėlimas į Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ (toliau – Lopšelis-darželis) Darbo tarybą.

Darbo taryba

Pagrindinė darbo tarybos funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

Darbo tarybos sudėtis

Darbo tarybą, atsižvelgiant į vidutinį Lopšelio-darželio darbuotojų skaičių, sudaro 3 nariai.

Kandidatais į Darbo tarybos narius gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su Lopšeliu-darželiu trunka ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, išskyrus Darbo tarybos rinkimų komisijos narius, darbdavį ir jam atstovaujančius asmenis.

Darbo tarybos rinkimai

Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.

Darbo tarybos narių rinkimai vykdomi vadovaujantis Lopšelio-darželio darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Darbo tarybos rinkimų komisijos nutarimu, nuostatomis.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent 3 (trijų) nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Lopšeliu-darželiu turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ir jam atstovaujančius asmenis.

Darbo tarybos narių kandidatūrų kėlimas

Kandidatų į Darbo tarybos narius kėlimas skelbiamas vadovaujantis Lopšelio-darželio darbo tarybos rinkimų komisijos 2022 m. lapkričio 3 d. nutarimu, protokolo Nr. 2.

Kiekvienas rinkimų teisę turintis Lopšelio-darželio darbuotojas gali siūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

Kandidatų registracija į Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbo tarybos narius

pradedama 2022 m. lapkričio 7 d., baigiama 2022 m. lapkričio 18 d.

Pasiūlymai registruoti kandidatais į Darbo tarybos narius ir sutikimai būti renkamiems į Darbo tarybos narius (toliau – dokumentai) teikiami raštu tiesiogiai atvykus į Širvintų lopšelį-darželį „Boružėlė“, adresu: Jaunimo g. 16, 19113 Širvintos (I aukštas, Metodinis kabinetas) arba atsiuntus elektroninėmis priemonėmis (el. pašto adresu i.maslinskiene@gmail.com).

Dokumentai, atsiųsti elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Informaciją Darbo tarybos rinkimų klausimais teikia Rinkimų komisijos pirmininkė Aldona Bučinskienė, el. p. aldonabucinskiene@gmail.com

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“

Darbo tarybos rinkimų komisija

Ruduo – pats turtingiausias ir dosniausias metų laikas, kai už langų jau dega šermukšnių laužai, soduose dar kaba sultingi raudonskruosčiai obuoliai, o gėlių darželius puošia jurginų žiedai. Gamta nusidažo pačiomis gražiausiomis spalvomis, medžiai apsipila auksu. Kaip smagu, kai einant po kojomis šnara lapai, tarsi norėdami ką papasakoti…

Įsibėgėjęs ruduo pažėrė ryškių spalvų gamą ir atnešė mums į darželį smagią šventę. Spalio 12 dieną Širvintų lopšelyje darželyje „Boružėlė“ (Jaunimo g. 16) šurmuliavo kasmetinė rudenėlio šventė – pramoga „Spalvoti linkėjimai rudeniui“. Į darželio kiemą sugužėjo visa gausi darželio bendruomenė. Šventė prasidėjo meninio ugdymo mokytojos pasveikinimu, kol neįsiveržė nedraugiška ir rudeniu nepatenkinta Ragana (socialinė pedagogė Inga Maslinskienė). Ji pareiškė, kad dievina juodą spalvą ir atėjo pavogti rudens spalvas. Tačiau vaikai kartu su nuotaikingu Ežiuku (mokytoja Zita Pranckėnienė) ir linksmuole Voveryte (mokytoja Aistė Šilgalienė) dainomis, linksmomis užduotėlėmis bei mįslėmis įrodė Raganai, kad spalvingasis ruduo su savo gėrybėmis yra nuostabus ir stebuklingas metų laikas. Vaikai dainavo daineles apie obuoliukus, grybus, minė mįsles apie rudenines gėrybes. Rūšiavo Ežiuko atsineštus obuolius pagal spalvas. Raganai ne tik  nepavyko pavogti rudens spalvų, bet ji dar ir suprato, kad ruduo nuostabus, o vaikų šventė smagi ir spalvota! Ragana pareiškė, kad nuo šiol ruduo bus jos mėgstamiausias metų laikas!

Rudeninės pramogos pabaigą vainikavo darželio kieme, po atviru dangumi įvykęs kūrybinių darbų pleneras „Paveikslas iš gamtinės medžiagos“. Kadangi visi vaikai – nuo pačių mažiausių iki vyriausių iš anksto ruošėsi, rinko kankorėžius, kaštonus, margaspalvius lapus, atsinešė griežinėliais pjaustytų morkų, tai visi drauge atsinešę gamtinę medžiagą panaudojo kūrybiniame procese kurdami bendrą paveikslą, kuris papuošė darželio kiemą.

Spalvų, linksmybių ir geros nuotaikos netrūko ir lopšelyje-darželyje „Boružėlė” – Vilniaus g. 55. Vaikai pasipuošę įvairių spalvų lapelių karūnėlėmis šoko, dainavo, vaišinosi Rudenėlio vaišėmis – grybukais. Darželio kieme taip pat vyko kūrybinių darbų pleneras, kur vaikai kartu su mokytojomis iš gamtinės medžiagos, daržovių, vaisių kūrė grupės paveikslus.

Šventinės pramogos metu visi prisipildė šiltomis emocijomis, praturtino pažintinį pasaulį, pajuto gamtos grožį, o svarbiausia – pasibuvo drauge ir visi įsitraukė bendrą kūrybinę veiklą. Pramogai pasibaigus ir visiems išsiskirsčius lopšelio darželio bendruomenė sugrįžo į įprastą dienotvarkę, bet visi šiek tiek kitokie – laimingesni, vieningesni, prikaupę širdis maloniai užliejančių įspūdžių ir su saldžiomis dovanėlėmis krepšeliuose.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Judeikienė

Rugsėjo 26-30 dienomis Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ linksmai šurmuliavo renginiai, skirti įstaigos 5-ių metų sukakčiai paminėti. Prabėgę metai buvo įvairūs, spalvingi, įdomūs. Įvyko daug pozityvių pokyčių, dėl kurių šiandien mūsų įstaiga yra šiuolaikiška ir moderni. Turime kuo pasidžiaugti ir didžiuotis.

Šventinę savaitę pradėjome puošdami darželį. Gimtadienio nuotaiką padėjo kurti gimtadienio dekoracijų bei puošmenų diena „Gimtadienio belaukiant“. 5-ojo darželio gimtadienio švęsti į salę visus pakvietė Boružėlės. Šie personažai pradėjo gimtadienio šventę ir ją tęsė kiekvieną savaitės dieną.  Vaikai žiūrėjo lėlių teatro ,,Avilys“ spektaklį ,,Pagrandukas“. Įdomus ir pažintinis spektaklio aspektas – duonos atsiradimas. Vaikai susipažino su duonos atsiradimo procesu – grūdų malimu, tešlos užminkymu, duonos kepimu. Buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, mokomasi skaičiuočių, prašoma vaikų patarimo ir pagalbos. Spektaklis žaismingas, linksmas, įtraukiantis į veiksmą.

Gimtadienio paieškos“ prasidėjo kliūčių ruožo įveikimu. Keliaudami sukurtais labirintais vaikai įveikė visas kliūtis, rado dėžutę, kurioje buvo gimtadienio atributika – balionai, užuomina, kiek darželiui metų.

Trečia diena – „Gimtadienio spalvos“. Vaikai piešė piešinius, kūrė palinkėjimus darželiui, draugui, grupei, mokytojoms. Vyko meninė veikla su dailininke Agne Andruška.

Ketvirta diena – „Svečių diena“. Pasidžiaugti šiuo gražiu įvykiu atvyko Širvintų rajono Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, vicemerė Janina Pažusienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė, direktoriaus pavaduotoja Dovilė Audėjūtė, Tarybos narys, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas Romas Zibalas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė, Širvintų pradinės mokyklos direktorė Aistė Palinauskienė, Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė, vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lolita Pliukštienė, darželio tarybos narė Jolanta Žuolytė. Susirinkusiems koncertavo lopšelio-darželio auklėtiniai, buvo pristatyta darželio veikla. Vaikus labai nudžiugino gimtadienio dovanos.

Penktoji diena – „Tortadienis“. Į salę rinkosi vaikai, pasipuošę gimtadienio kepurėlėmis. Čia jie linksmai šoko ir dainavo. O koks „Tortadienis“ be torto? Vaikai gavo dovaną – didžiulį, skanų meduolį.

Visą savaitę mažuosius lydėjo pakylėta, šventiška nuotaika. Savaitė buvo visiems ypatinga, pilna džiugesio, gražių ir jautrių akimirkų.

                                                                                                                                                                      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Rinkevičienė

1 2 3 21