Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

NAUJIENOS

1 2 3 20

Rugsėjo 26-30 dienomis Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ linksmai šurmuliavo renginiai, skirti įstaigos 5-ių metų sukakčiai paminėti. Prabėgę metai buvo įvairūs, spalvingi, įdomūs. Įvyko daug pozityvių pokyčių, dėl kurių šiandien mūsų įstaiga yra šiuolaikiška ir moderni. Turime kuo pasidžiaugti ir didžiuotis.

Šventinę savaitę pradėjome puošdami darželį. Gimtadienio nuotaiką padėjo kurti gimtadienio dekoracijų bei puošmenų diena „Gimtadienio belaukiant“. 5-ojo darželio gimtadienio švęsti į salę visus pakvietė Boružėlės. Šie personažai pradėjo gimtadienio šventę ir ją tęsė kiekvieną savaitės dieną.  Vaikai žiūrėjo lėlių teatro ,,Avilys“ spektaklį ,,Pagrandukas“. Įdomus ir pažintinis spektaklio aspektas – duonos atsiradimas. Vaikai susipažino su duonos atsiradimo procesu – grūdų malimu, tešlos užminkymu, duonos kepimu. Buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, mokomasi skaičiuočių, prašoma vaikų patarimo ir pagalbos. Spektaklis žaismingas, linksmas, įtraukiantis į veiksmą.

Gimtadienio paieškos“ prasidėjo kliūčių ruožo įveikimu. Keliaudami sukurtais labirintais vaikai įveikė visas kliūtis, rado dėžutę, kurioje buvo gimtadienio atributika – balionai, užuomina, kiek darželiui metų.

Trečia diena – „Gimtadienio spalvos“. Vaikai piešė piešinius, kūrė palinkėjimus darželiui, draugui, grupei, mokytojoms. Vyko meninė veikla su dailininke Agne Andruška.

Ketvirta diena – „Svečių diena“. Pasidžiaugti šiuo gražiu įvykiu atvyko Širvintų rajono Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, vicemerė Janina Pažusienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė, direktoriaus pavaduotoja Dovilė Audėjūtė, Tarybos narys, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas Romas Zibalas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė, Širvintų pradinės mokyklos direktorė Aistė Palinauskienė, Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė, vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lolita Pliukštienė, darželio tarybos narė Jolanta Žuolytė. Susirinkusiems koncertavo lopšelio-darželio auklėtiniai, buvo pristatyta darželio veikla. Vaikus labai nudžiugino gimtadienio dovanos.

Penktoji diena – „Tortadienis“. Į salę rinkosi vaikai, pasipuošę gimtadienio kepurėlėmis. Čia jie linksmai šoko ir dainavo. O koks „Tortadienis“ be torto? Vaikai gavo dovaną – didžiulį, skanų meduolį.

Visą savaitę mažuosius lydėjo pakylėta, šventiška nuotaika. Savaitė buvo visiems ypatinga, pilna džiugesio, gražių ir jautrių akimirkų.

                                                                                                                                                                      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Rinkevičienė

Norime pasidžiaugti, jog mūsų lopšelis-darželis „Boružėlė“ dalyvavo mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurse, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Tapome  nugalėtojais  edukacinių erdvių konkurso savivaldybės etape ir patekome į nacionalinį etapą. Visoms į antrąjį etapą patekusioms mokykloms skiriamas prizas – nauja Lietuvos raudonoji knyga, kurią išleido Aplinkos ministerija.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę, skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves, ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas, stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Darželio teritorijoje nuolat atnaujinamas inventorius, įrengiamos naujos erdvės. Prie vaismedžių sodo atsirado svarstyklės, kuriomis vaikai sveria vaisius, daržoves, o norint sužinoti, kiek valandų, galima išbandyti žmogaus šešėlio saulės laikrodį. Visai šalia įsikūrė STEAM laboratorija, kurioje vaikai išmoksta išgirsti, užuosti, liečiant jausti, patys aktyviai veikti, tokiu būdu turtina savo patirtį. Pojūčių ir emocijų takelis moko pažinti ir įvardinti augalus, išreikšti savo emocijas. Priemonės „Pasaulio kryptys“ ir „Vėjo maišelis“ yra skirtos aiškintis pasaulio kryptis, gerina orientacijos įgūdžius. „Vėjo ir vaikų muzika“, „Skaičiuotuvas“, „Vabaliukų viešbutis“, „Paukščių viešbutis“, „Sveikatingumo takas“ bei pačių vaikų atrasta ir labai mėgstama  erdvė „Tyrinėjimų lobynas“ – tai erdvės , kuriose vaikai gali žaisti, sportuoti, tyrinėti ir atrasti.

 

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ (biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos, tel. (8 382) 52 355, el. p. info@sirvintuboruzele.lt, kodas 190376010), skelbia atranką raštvedžio pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas: raštvedys.

Darbo pradžia: 2022-09-27.

Darbo krūvis: 1 etatas (40 val. per savaitę).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą ir saugojimą.
 2. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, tinkamai rengti ir įforminti dokumentus.
 3. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 4. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 5. Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą.
 6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“), naudotis naujomis ryšių ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos raštinėje, elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt arba siunčia registruotu laišku adresu: Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. rugsėjo 12 d., pabaiga 2022 m. rugsėjo 25 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt

Nuaidėjo ir nušurmuliavo rugsėjo 1-osios šventė grąžindama vaikų klegesį, juoką ir šypsenas, atnešdama jaudulio, džiugesio ir naujų patirčių. Darželio vaikams, tėveliams, darbuotojams linkime gražių, linksmų, turiningų, prasmingų ir draugiškų mokslo metų! Aukime ir tobulėkime kartu!

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Širvintų lopšelį-darželį „Boružėlė" lankys 69 naujai priimti vaikai. Sudarytos 3 naujos grupės: dvi lopšelio grupės, viena darželio grupė, kitos grupės papildytos.

Gražiausią pavasario šventę – Velykas – sutikome linksmai sportuojant. Balandžio 19 d. į darželio  kiemą sugūžėjo „kiškučiai" iš visų grupių, vyko „Velykinis kiškių bėgimas". Šventės metu visi šoko, dainavo, žaidė tradicinius velykinius žaidimus – įdomius, nuotaikingus, lavinančius vikrumą, greitumą, dėmesį, mokančius bendrauti ir draugauti. Patiems mažiausiems daugiausiai džiaugsmo suteikė didelių ryškiaspalvių margučių ridenimas,  o didesni, pasiskirstę į komandas, sėkmingai varžėsi nešdami kiaušinį šaukšte, bandė taiklumą, lenktyniavo estafetėse. Į šventę atvykęs Lietuvos policijos bičiulis šuo Amsis įteikė diplomus už aktyvų dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“.

Sportiškos Velykos suteikė visiems daug teigiamų emocijų!

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Rinkevičienė

Užgavėnės – paskutinė mėsiedo diena, nuo kurios prasideda Gavėnia. Ji  trunka septynias savaites, iki Velykų šventės. Triukšmingos Užgavėnės švenčiamos visoje Lietuvoje. Šią dieną stengiamasi praleisti linksmai, siaučiant ir valgant daug mėsiškų valgių. Per Užgavėnes valgomi tradiciniai valgiai: šiupinys, blynai, mėsos ir bulvių troškinys, šaltiena, troškinti rauginti kopūstai su dešra, vakare – pieniška lakštinių sriuba. Populiariausi Užgavėnių persirengėliai buvo „arkliai“, „ožiai“, „gervės“, „velniai“, „raganos“, „giltinės“. Taip pat Lašininis su Kanapiniu ir moters arba vyro iškamša, vadinama More, Kotre arba Gavėnu.

Kovo 1 d.  Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“  bendruomenė pasiruošė tradiciniam ir triukšmingam žiemos išvarymui. Vaikai buvo supažindinami su kaukių įvairove, veikėjų simboliais: Lašininiu, Kanapiniu, More, Čigonais, Giltine ir kt., o svarbiausia – Užgavėnių patiekalais – blynais. Turbūt pati linksmiausia diena, kai vaikai, persirengę įvairiais personažais, užsidėję pačių gamintas kaukes, atsisveikino su šaltu oru ir varė žiemą iš kiemo. Lašininis ir Kanapinis kvietė susirinkusiuosius linksmintis, šokti, dainuoti, pokštauti, žaisti įvairius žaidimus. Šventės metu neapsieita ir be  varžytuvių – virvės traukimo. Vaikų padedami Lašininis su Kanapiniu rungėsi tarpusavyje. Jie tarpusavyje rungėsi tol, kol Kanapinis tapo nugalėtoju. Kieme vyko džiugi ir žaisminga žiemos palydų šventė, kurios metu auklėtojos kartu su vaikais, persirengę įvairiais personažais, linksmai šoko, dainavo, pokštavo, įvairiai gynė žiemą iš kiemo, vyko Lašininio ir Kanapinio kova. Lašininis simbolizuoja mūsų ydas – persivalgymą ir tinginystę, o Kanapinis – atvirkščiai yra judrus, liesas, mokantis su kitais dalintis, todėl Kanapinis ir laimi kovoje su Lašininiu. Šventės pabaigoje visi persirengėliai buvo pavaišinti kvapniais ir gardžiais blynais. Išviję šaltą žiemą visi su nekantrumu laukiame pavasario.

Meninio ugdymo mokytoja Aušra Jutelienė

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę laisvai švęsti šį didingą įvykį. Tai pati didžiausia valstybinė šventė, primenanti Lietuvos istoriją, reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais dabinome langus, grupes, salę. Vyko įvairios veiklos grupėse, buvo iškilmingai giedamas Lietuvos valstybės himnas. Vaikų kūrybiniai darbeliai, eilėraščiai, žaidimai, muzikiniai kūriniai, šokiai  buvo skirti šiai prasmingai šventei. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis mokytojos ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius.  Daug gražių žodžių buvo skirta Gimtinei, Tėvynei, Lietuvai. Labai svarbu, kad vaikai nuo pačių mažiausių dienų suvoktų Lietuvos nepriklausomybės svarbą kiekvienam žmogui, domėtųsi savo šalies istorija, ugdytųsi tautiškumo ir bendruomeniškumo jausmą, šventes švęstų linksmai ir įdomiai.

Tikimės, kad organizuotos veiklos palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi. 

                                                                                                                                                                         Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Rinkevičienė

1 2 3 20