Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

NAUJIENOS

1 2 3 18

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pareigoms eiti. Atrankos data 2021 m. vasario 18 d. Pagrindinį skelbimą galima rasti adresu: www.sirvintos.lt

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-18 įsakymu Nr. 9-1110 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė““ Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Žirniukų“ grupėje nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m lapkričio 27 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu „Žirniukų“ grupės vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Paskutinė rugsėjo savaitė naudėjo dainomis, žaidimais, degustacijomis, estafetėmis. Lopšelio-darželio kieme vyko rudeninė pramoga „Rudens taku". Vaikai daug šoko, dainavo, sportavo. Kiemas pasipuošė spalvotomis kompozicijomis, puokštėmis, įvairiais darbeliais iš rudens gėrybių. Parodai „Rudens gėrybių paveikslas“ darbelius parengė visos darželio grupės. Atskubėjęs Rudenėlis dovanojo vaikams daug džiugių emocijų ir staigmenų. Šventė buvo linksma ir rudeniškai turtinga. Dėkojame visai lopšelio-darželio bendruomenei už kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, dalyvaujant parodoje „Rudens gėrybių paveikslas“.

Meninio ugdymo mokytoja-metodininkė Dalytė Jakštienė

Rugsėjo 22 d., antradienį, Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ šurmuliavo Judumo savaitės sporto ir pramogų šventė vaikams „Rieda dviratukas, rieda paspirtukas“. Šiuo renginiu siekėme sudominti vaikus sportu, propaguoti aktyvų judėjimą ir atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Juk norime, kad vaikai augtų stiprūs, sveiki ir linksmi. Ši idėja nudžiugino visą darželio bendruomenę. Vaikai atriedėjo į darželį paspirtukais, dviratukais, triratukais  ir kitomis ratuotomis priemonėmis.

Ugdytinius aplankė Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Olesia Fedotova ir Ginta Čepienė, bei policijos bičiulis šuo Amsis. Pareigūnės vaikams papasakojo, kaip saugiai elgtis gatvėje, kokių taisyklių laikytis važinėjant dviratukais.

Renginys suteikė vaikams ne tik teigiamų emocijų, bet ir galimybę pažinti save, prisiminti kelių eismo taisykles, pajusti komandinę dvasią bei sporto teikiamą naudą.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo pradžia: 2020-10-01.

Darbo krūvis: 0,5 etato (18 val. per savaitę).

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos administratoriui, siunčia registruotu laišku adresu – Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos arba elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. rugsėjo 9 d., pabaiga 2020 m. rugsėjo 22 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (priimami du ikimokyklinio ugdymo auklėtojai).

Darbo pradžia: 2020-09-01.

Darbo krūvis: 1 etatas (36 val.) per savaitę.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos administratoriui, siunčia registruotu laišku adresu – Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos arba elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. liepos 8 d., pabaiga 2020 m. liepos 21 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Pedagogės pakvies kartu atlikti įvairias ugdomąsias veiklas, užduotėles, kartu padainuoti, pažaisti įvairius žaidimus, atlikti įdomius eksperimentus. Tai puiki galimybė tėveliams artimiau pabendrauti su savo vaikais ir pasidžiaugti jų pasiekimais.

Veikloms atlikti skirtos užduotys  ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, konsultacijos bus teikiamos Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" facebook puslapyje, el. dienyne „Mūsų darželis“, grupių facebook paskyrose, el. pašte info@sirvintuboruzele.lt, internetinėje svetainėje www.sirvintuboruzele.lt

 

864_427c2f08e22a01063a8b79902c080b7b

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" administracija informuoja, kad asmenys, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos turėtų likti namuose ir stebėti sveikatą. Pajutus į gripą panašius simptomus tokie asmenys nedelsiant turėtų skambinti bendruoju pagalbos tarnybų telefonu 112. Tuo laikotarpiu švietimo ir ugdymo įstaigų vadovų prašoma suteikti galimybes mokiniams, kurie neseniai lankėsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje, organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, o dabuotojams suteikti galimybes dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą. Šiame regione keliavę asmenys turėtų užpildyti anketą ir sekti rekomendacijas šioje nuorodoje: nvsc.lrv.lt/COVID-19.

Nutarimas dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo.

Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje.

1 2 3 18