Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

NAUJIENOS

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (priimami du ikimokyklinio ugdymo auklėtojai).

Darbo pradžia: 2020-09-01.

Darbo krūvis: 1 etatas (36 val.) per savaitę.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos administratoriui, siunčia registruotu laišku adresu – Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos arba elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. liepos 8 d., pabaiga 2020 m. liepos 21 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Pedagogės pakvies kartu atlikti įvairias ugdomąsias veiklas, užduotėles, kartu padainuoti, pažaisti įvairius žaidimus, atlikti įdomius eksperimentus. Tai puiki galimybė tėveliams artimiau pabendrauti su savo vaikais ir pasidžiaugti jų pasiekimais.

Veikloms atlikti skirtos užduotys  ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, konsultacijos bus teikiamos Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" facebook puslapyje, el. dienyne „Mūsų darželis“, grupių facebook paskyrose, el. pašte info@sirvintuboruzele.lt, internetinėje svetainėje www.sirvintuboruzele.lt

 

864_427c2f08e22a01063a8b79902c080b7b

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" administracija informuoja, kad asmenys, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos turėtų likti namuose ir stebėti sveikatą. Pajutus į gripą panašius simptomus tokie asmenys nedelsiant turėtų skambinti bendruoju pagalbos tarnybų telefonu 112. Tuo laikotarpiu švietimo ir ugdymo įstaigų vadovų prašoma suteikti galimybes mokiniams, kurie neseniai lankėsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje, organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, o dabuotojams suteikti galimybes dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą. Šiame regione keliavę asmenys turėtų užpildyti anketą ir sekti rekomendacijas šioje nuorodoje: nvsc.lrv.lt/COVID-19.

Nutarimas dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo.

Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje.

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti Lietuvos gimtadienį.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais dabinome langus, grupes, vaikai kartu su auklėtojomis gamino gėlytes, vėliavėles, širdeles.

Prieššventinę savaitę vyko įvairios veiklos, buvo daug kalbama apie artimiausią aplinką, gimtąsias Širvintas, įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis pedagogės ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius. Vaikai domisi savo valstybe ir gimtine kurioje gyvena, ugdosi savo vietą šeimoje, tėvynėje.

Vykdomas  projekto „Širvintos vaiko akimis“, III-čias etapas – nuotykinis foto žaidimas „Atrask Širvintas". Jo metu kartu su šeimos nariais reikia rasti įvairias vietas, ar prisiminti seniai pamirštus lankytinus objektus, o gal susipažinti su miestu iš naujo. Žaidimo metu dalyviai gauna ypatingas nuotraukas – miesto vaizdus arba žinomus objektus, nufotografuotus tam tikru kampu. Radus reikiamą vietą, reikia prie jos nusifotografuoti ir atsiųsti fotonuotrauką. Džiugu, kad į šį projektą įsitraukė daug šeimų.

Vasario 13-14 dienomis Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ vyko šventiniai renginiai „Dainų ir eilėraščių pynė Lietuvai“, skirti vasario 16-ąjai paminėti.

Dainas apie Lietuvą, gimtinę, tėviškėlę dainavo viso darželio grupių vaikučiai ir mūsų socialiniai partneriai  iš Širvintų meno mokyklos. Tai buvusi mūsų ugdytinė smuikininkė Adriana Andriuškevičiūtė  ir dainų dainelės laureatė, solistė Austėja  Šimkutė. Jas atlydėjo muzikos mokytoja Jurga Sarpauskienė. Džiaugiamės bendradarbiavimu su Širvintų meno mokykla.

Lopšelio-darželio mažieji  skaitovai deklamavo eiles, kuriose buvo pasakojama, kur mūsų tėvynė, kaip surasti Lietuvą.

Vaikų rankelėse plazdėjo trispalvės vėliavėlės, paukšteliai.

Tikimės, kad šios savaitės renginiai palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi, o pažado – užaugus gyventi Lietuvoje –  vaikai tikrai nepamirš.

 

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ metodininkė Kristina Lieparskienė

Kai tik gruodis pradeda skaičiuoti pirmąsias savo dieneles, visų širdys prisipildo laukimo, džiaugsmo ir rūpesčių. Din din, din din… Pamažu artėja gražiausios metų šventės. Pats nuostabiausias laikotarpis – Kalėdų laukimas. Nors už lango kol kas nėra sniego ir oras neprimena žiemos, bet mes visi laukiame Kalėdų ir iš anksto pradėjome joms ruoštis. Šiemet  Kalėdas nutarėme sutikti, pasipuošę eglutes kvepiančiais kalėdiniais meduoliais ir žaisliukais. Lopšelio-darželio (Jaunimo g. 16) bendruomenę  pakvietėme kepti meduolius eglutei papuošti. Meduolius gamino visi ir kokių tik grožybių nesulaukėme: papuoštų varpelių, namelių, briedžių, eglučių, žvaigždučių…

Gruodžio 18-19 dienomis mūsų darželis klegėjo nuo šurmulio ir vaikų juoko. Vaikai ir jų tėveliai susirinko į Kalėdų šventę. Šventėje visus linksmino lėlytė Dovanytė ir nuostabus Kalėdų senelis. Visi kartu žaidė, dainavo, šoko, važiavo Kalėdų senelio traukinuku.

Šventės ateina ir greitai praeina tačiau jų laukimas širdyje yra pats mieliausias.

Meninio ugdymo mokytoja, metodininkė Dalytė  Jakštienė

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pareigoms eiti. Atrankos data 2020 m. balandžio 30 d. Pagrindinį skelbimą galima rasti adresu: www.sirvintos.lt

Jei Jūsų vaikas lanko darželį, turbūt sutiksite, kad šeima ir vaikų darželis yra kartu atsakingi už vaiko gerovę, nes abu daro didelį poveikį vaiko raidai. Tai du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai, dvi socialinės aplinkos, kurių tarpusavio santykis labai svarbus ir gali būti įvairių formų. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Kiškučių“ grupė spalio ir lapkričio mėnesį vykdė įdomų, prasmingą bendradarbiavimo su tėvais projektą „Mama, tėtis – auklėtoja(s) vienai valandai“. Projekto idėja kilo iš savo vaikų. Kartą mano mažoji sako: „Mama, kaip norėčiau pabūti pas tave grupėje. Reikėjo būti mano auklėtoja. Tiek jūs ten visko įdomaus veikiate.“  Tuomet susimąsčiau, jei nori mano vaikas, tai gal įdomu būtų ir kitiems vaikams pabūti kartu su savo tėveliais. Projekto tikslas – supažindinti tėvus su vaiko dienos ritmu darželyje, ugdymo(si) turiniu ir veikla, stebėti kaip vaikas socializuojasi tarp bendraamžių, atskleisti tėvų gebėjimus ir perteikti jų patirtį vaikams.

Labai nustebino toks didelis (80%) tėvų susidomėjimas šiuo projektu. Džiaugiamės, kad tėveliai aktyviai įsitraukė į ugdomąsias veiklas ne kaip stebėtojai, o kaip dalyviai. Visą mėnesį jie kruopščiai ruošėsi susitikimui su vaikais: išradingai organizavo eksperimentus, kūrybiškus dailės užsiėmimus, muzikinius žaidimus, gimtadienio pramogas, kepė gardų obuolių pyragą ir pan. Po šių veiklų iš tėvelių sulaukėme padėkos už tai, kad turėjo galimybę, kartu su pedagogais, pabūti su savo vaiku, pažinti jo gyvenimą darželyje.Tėveliai, dalindamiesi patirtimi, suvokė, kad visapusiškas auklėjimas prasideda šeimoje. Geranoriškas tėvų, vaikų ir pedagogų bendradarbiavimas suteikia galimybę visapusiškai ugdyti vaiko asmenybę. Tėvų dalyvavimas bendradarbiavimo projekte svarbus, kadangi jie gali  užtikrinti darnią vaikų grupės atmosferą vien būdami šalia, taip pat daugiau sužinoti apie vaiko aplinką, elgesį, ugdymąsi ir pasiekimus. Po apsilankymo grupėje žino, kad vaikus palieka saugiai, patikėdami ir pasitikėdami. Tėvai nuolat baiminasi, kad dėl savo vaikų daro per mažai ir galėtų padaryti daugiau. Bet iš tikrųjų jie daro daugiau nei jiems atrodo, pamiršdami, kad vaikas gali daug ką padaryti ir pats. Vaikų raidą ir ugdymą – nelengva suderinti, todėl nenuostabu, kad jaučiamas nuolatinis jaudulys dėl to, kaip juos ugdome mes, auklėtojai.

Už aktyvų dalyvavimą projekte, tėvams atsidėkojome pagyrimu, padėka ir maloniomis staigmenėlėmis…

Vaikai matydami glaudų tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, jaučiasi saugesni, labiau pasitiki savimi, didėja motyvacija įvairioms veikloms (ypač kai auklėtoja(s) – jo mama ar tėtis). Taip vaikai turi puikią galimybę stebėti suaugusiuosius ir mokytis tinkamai elgtis naujose situacijose.

Geriausia, ką gali tėvai – kalbėtis su vaikais, žaisti su jais. Tiesiog būti šalia. Labiausiai vaikams reikia tėvų – daugiau nei kompiuterių ar naujo telefono. Juk nieko nėra maloniau, kaip matyti linksmą, besišypsantį ir laimingą vaiką!

Tėvų refleksija:

„Vaikams gera patirtis kiekvienąkart vis su kitom mamytėm“. (R.Š.)

„Aš visada galvojau, kad pas juos viduje būna chaosas, kai tiek daug vaikų. O ten tokia ramuma, visi klauso…<…> Auklėtoja pasako einam plaut rankyčių, visi stoja ir vorele eina, nusiplauna ir toks vaizdas, kad skaityti moka, susiranda savo rankšluostėlius, nusivalo rankas.“ (A.P.)

Buvo labai smagu apsilankyti. Auklėtojos mūsų tikrai vertos medalių. Yra ką veikt su tokia skirtingų vaikų šaika…“ (E.K.)

„Puikiai laiką praleidom, visi vaikai nuostabūs… <…> Kiekviena mergaitė apsikabint nori, prisiglaust, papasakot…“ (K.L.)

„Ačiū dar kartelį. Buvo tikrai smagu pabūti. Nuostabi aplinka…“ (R.B.)

 

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė  Aistė Šilgalienė

Informuojame, kad 2019 m. spalio 31 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-132 patvirtintas „Atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugymo programas, tvarkos aprašas". Su tvarkos aprašu kviečiame susipažinti čia.