Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

NAUJIENOS

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ (biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos, tel. (8 382) 52 355, el.p. info@sirvintuboruzele.lt, kodas 190376010), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 etatas (40 val. per savaitę).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Atlyginimo koeficiento apribojimai – 10,44 iki 10,8.

Darbo pradžia – 2021-09-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

  • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
  • Gebėti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, savarankiškai planuoti, priimti sprendimus.
  • Gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti lopšelio-darželio veiklą.
  • Laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.
  • Mokėti dirbti su MS Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, žinoti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklių reikalavimus.
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

   • švietimo politiką, lopšelio-darželio veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
   • lopšelio-darželio kultūros formavimą ir kaitą;
   • bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
   • lopšelio-darželio įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
   • savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į lopšelio-darželio valdymą;
   • ugdymo turinio vadybą;
   • edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
   • mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
   • darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;
 1. Pavaduotojas turi būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, saugaus eismo, gamtosauginiais reikalavimais, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. užpildytą pretendento anketą (pretendento anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai);
 5. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, išsilavinimą, patirtį, įgūdžius, kvalifikacijos kėlimą ir pan.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos raštinėje, elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt arba siunčia registruotu laišku adresu: Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. rugpjūčio 5 d., pabaiga 2021 m. rugpjūčio 18 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt

Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2021-04-26 raštu Nr. (10-22 16.1.17 Mr)2-67021 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“ Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Kodėlčiukų“ ir „Vabaliukų“ grupėse nuo 2021 m. balandžio 26 d. iki 2021 m. gegužės 5 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu „Kodėlčiukų“ ir „Vabaliukų“ grupėse vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2021-04-15 raštu Nr. (10-22 16.1.17 Mr)2-60839 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“ Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Kiškučių“ grupėje nuo 2021 m. balandžio 13 d. iki 2021 m. balandžio 22 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu „Kiškučių“ grupės vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

#UžkrėskGerumu

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ prisijungė prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamos akcijos „Užkrėsk gerumu“ . Ši akcija rengiama kasmet Sąmoningumo mėnesio BE PATYČIŲ metu.

Mūsų darželyje siautė tikras gerumo virusas: minėjome Pasaulinę Dauno sindromo, Žemės ir Knygnešio dienas, prisijungėme prie socialinės gerumo akcijos „Jūs ne vieni“.

Socialinės gerumo akcijos „Jūs ne vieni“ metu ne tik parodėme vienybę, bet ir perdavėme trumpą žinutę vienišiems žmonėms, kad jie nėra vieni. Darželio languose pakabinome tris širdeles (geltona, žalia, raudona). Trispalvė – simbolizuos mūsų visų vienybę ir pilietiškumą. Širdelė – simbolizuos mūsų neabejingumą šalia gyvenantiems vienišėms žmonėms.

Kovo 16 d. minėjome Knygnešio dieną, kurios metu vaikai grupėse keitėsi iš namų atsineštomis knygelėmis, kalbėjosi apie mėgstamiausias, pasakojo apie įdomiausius veikėjus, su auklėtojomis diskutavo apie knygų naudą. Mokėsi kaip jas reikia prižiūrėti, susitvarkyti, jas gerbti. Juk knygos moko gerumo, draugiškumo, pabara ir pataria.

Kovo 21 d. minima Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurios simbolis – dviejų skirtingų spalvų kojinės. Jos simbolizuoja šių žmonių priėmimą ir pagarbą. Taip pat minėdami šią dieną prisijungėme ir prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra" inicijuotos akcijos „Sveika, Saulyte!” ir darželio languose kabinome saules, taip išreikšdami mūsų palaikymą ir solidarumą.

Kovo 22 d. mūsų lopšelyje-darželyje jau tapo tradicija paminėti pavasario lygiadienį žyminčią Žemės dieną. Ši diena kūrybiškai įsipina į vaikų ekologinės sampratos ugdymą. Iš ryto auklėtojos su vaikais kalbėjo, diskutavo apie Žemę, jos gyventojus, ekologiją, žmogaus atsakomybę Žemei, vaikai piešė, darė darbelius. Vėliau, nešini naujais paukštelių namais ir gyvūnų globos namų „Klajūnas“ gyvūnėliams skirtomis dovanomis rinkosi į darželio kiemelį. Iškilmingai iškėlė Žemės vėliavą, prisiminė kaip teisingai rūšiuoti šiukšles, pasižadėjo saugoti mūsų planetą. Grįžę į grupes vaikai sėjo ir sodino loveliuose įvairias daržoves ir gėles tam, kad Žemės dienos minėjimas įgautų tęstinumą. Dėkojame tėveliams, vaikučiams, auklėtojoms parėmusiems Ukmergės gyvūnų globos namus „Klajūnas“ ir padovanojusiems darželiui inkilėlius!

Sako, gerumas užkrečiamas. Žmonės, patyrę kitų gerumą, rūpestį, jautrumą, atleidimą ir patys nebegali elgtis kitaip. 

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2021-03-29 raštu Nr. (10-22 16.1.17 Mr)2-51177 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį rėžimą“ Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Žiogelių“ grupėje nuo 2021 m. kovo 29 d. iki 2021 m. balandžio 6 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu „Žiogelių“ grupės vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2021-03-23 raštu Nr. (10-22 16.1.17 Mr)2-48488 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį rėžimą“ Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Bitučių“ grupėje nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. balandžio 1 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu „Bitučių“ grupės vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

#lietuvosirpasauliosaulytes #pasaulinėdsdiena #nenurasauOpalaikau #NePamokaApieDS

Kasmet kovo 21 d. minima Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurią 2011 m. gruodžio 19 d. paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Trečio mėnesio 21-a diena pasirinkta neatsitiktinai – šie skaičiai siejami su 21-osios chromosomos defektais (trisomija), kurie ir sukelia Dauno sindromą. 

Mūsų bendruomenė prisijungė prie kovo 21 d. minimos pasaulinės Dauno sindromo dienos, kurios simbolis – dviejų skirtingų spalvų kojinės. Jos simbolizuoja šių žmonių priėmimą ir pagarbą. Mūsų lopšelis-darželis parsijungė ir  prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra" inicijuotos socialinės gerumo akcijos „Sveika, Saulyte!”, kuri taip pat skirta Dauno sindromo dienai paminėti. 

Dauno sindromas pavadintas anglų pediatro Johno Langdono Downo garbei. Šis gydytojas 1866 metais išsamiai aprašė vaikus, turinčius Dauno sindromui būdingų požymių. Dauno sindromu serga maždaug 1 iš 800 gimusiųjų. Didžiausia problema medikai vadina tai, kad sergantieji šia liga vis dar susiduria su priešiška visuomenės reakcija, tad svarbiausias šios visame pasaulyje minimos dienos tikslas – padėti integruotis šiems žmonėms ir jų šeimoms į visuomenę bei didinti socialinių paslaugų pasiekiamumą.

Taigi, šiandien mūvėjome skirtingų spalvų kojines, taip išreikšdami savo solidarumą. Vaikams tai buvo įdomi patirtis, mažas žingsnelis į suvokimą, o suaugusiems galimybė stabtelti ir susimąstyti, kad visi esame savaip nuostabūs, kokie skirtingi būtume. Kaip tos skirtingos kojinytės – abi puikiai tinka.

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Didžiuokimės tėvyne Lietuva

Iškelkim laisvės vėliavą į saulę

Ir būkime viena stipri šeima.

Vasario 16-oji  ypatinga diena Lietuvai, primenanti Lietuvos istoriją. Besiruošdami  šiai  šventei papuošėme savo lopšelio-darželio aplinką. Trispalviais  akcentais dabinome erdves, langus, salę. Prieššventinę savaitę vyko įvairios veiklos. Patraukliomis priemonėmis, naudodami IKT, ugdytiniams buvo pasakojama apie Lietuvos valstybę, jos simboliką. Ugdytiniai kartu su auklėtojomis  gamino vėliavėles, kūrė darbelius parodai „Mano darbeliai Lietuvai“, dainavo, šoko, deklamavo.

Tikimės, kad visą savaitę organizuotos veiklos, palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis savo Tėvyne. 

Meninio ugdymo mokytoja  Dalytė Jakštienė

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-26 įsakymu Nr. 9-50 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė““ Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Smalsučių“ grupėje nuo 2021 m. sausio 26 d. iki 2021 m vasario 3 d. įskaitytinai įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu „Smalsučių“ grupės vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.