Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, pradedamas kandidatų kėlimas į Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ (toliau – Lopšelis-darželis) Darbo tarybą.

Darbo taryba

Pagrindinė darbo tarybos funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

Darbo tarybos sudėtis

Darbo tarybą, atsižvelgiant į vidutinį Lopšelio-darželio darbuotojų skaičių, sudaro 3 nariai.

Kandidatais į Darbo tarybos narius gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su Lopšeliu-darželiu trunka ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, išskyrus Darbo tarybos rinkimų komisijos narius, darbdavį ir jam atstovaujančius asmenis.

Darbo tarybos rinkimai

Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.

Darbo tarybos narių rinkimai vykdomi vadovaujantis Lopšelio-darželio darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Darbo tarybos rinkimų komisijos nutarimu, nuostatomis.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent 3 (trijų) nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Lopšeliu-darželiu turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ir jam atstovaujančius asmenis.

Darbo tarybos narių kandidatūrų kėlimas

Kandidatų į Darbo tarybos narius kėlimas skelbiamas vadovaujantis Lopšelio-darželio darbo tarybos rinkimų komisijos 2022 m. lapkričio 3 d. nutarimu, protokolo Nr. 2.

Kiekvienas rinkimų teisę turintis Lopšelio-darželio darbuotojas gali siūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

Kandidatų registracija į Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbo tarybos narius

pradedama 2022 m. lapkričio 7 d., baigiama 2022 m. lapkričio 18 d.

Pasiūlymai registruoti kandidatais į Darbo tarybos narius ir sutikimai būti renkamiems į Darbo tarybos narius (toliau – dokumentai) teikiami raštu tiesiogiai atvykus į Širvintų lopšelį-darželį „Boružėlė“, adresu: Jaunimo g. 16, 19113 Širvintos (I aukštas, Metodinis kabinetas) arba atsiuntus elektroninėmis priemonėmis (el. pašto adresu i.maslinskiene@gmail.com).

Dokumentai, atsiųsti elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Informaciją Darbo tarybos rinkimų klausimais teikia Rinkimų komisijos pirmininkė Aldona Bučinskienė, el. p. aldonabucinskiene@gmail.com

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“

Darbo tarybos rinkimų komisija