Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

2024 m. kovo mėn. įstaigos pedagogai ir ugdytinių tėveliai dalyvavo įstaigos veiklos kokybės įsivertinime ir internetu svetainėje apklausa.lt užpildė Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės paruoštas anketas. Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkti instrumentai: klausimynas mokytojams, tėvams. Informacija apie atliekamą įsivertinimą ugdytinių tėveliams ir mokytojams išsiųsta į sistemą Musudarzelis.com. Apklausoje dalyvavo 152 respondentai: 26 pedagogai ir 126 vaikų tėvai.

Mokyklos veiklos kokybė buvo įsivertinama šiose srityse: vaiko gerovė, ugdymasis, ugdymo(si) aplinka, ugdymo strategijos, pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas, bendradarbiavimas su vaikų šeimomis, besimokančios organizacijos kultūra.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“  veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.

Mokyklos atskirų vertinimo sričių ir veiklos kokybės lygio apibūdinimai:

3 lygis (išskirtinė praktika) – veiklos kokybė labai gera, t. y. vertinamų rodiklių raiška aiški, nuosekli, ryški.

2 lygis (veiksminga praktika) – veiklos kokybė gera, t. y. nustatyta vertinamų rodiklių raiška, bet ji dar turėtų būti tobulinama apimtimi,  kokybe.

1 lygis (gera pradžia) – veiklos kokybė minimali, t. y. vertinimų rodiklių yra nežymi (tik pavieniai ženklai, pasireiškė tik tam tikroje situacijoje), veiklos kokybė turi būti tobulinama, kad užtikrintų vaikų poreikius.

0 lygis (neatitinka vertinimo kriterijų) – veiklos kokybė nepriimtina, t. y. nenustatyta vertinimo aspekto raiška arba ji yra neigiama, veiklos kokybė yra nepakankama ir turi būti iš esmės tobulinama, kad užtikrintų vaikų poreikius

Bendras mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo apibendrinimas pagal sritis:

Sritis Kokybės lygis
1. Vaiko gerovė 3
2. Ugdymasis 3
3. Ugdymo(si) aplinka 3
4. Ugdymo strategijos 3
5Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas 3
6. Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis 3
7. Besimokančios organizacijos kultūra 3