Klausimai

Susisiekite su mumis

Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt

Draugaukime

Atskubėjęs ruduo padovanojo daug nuostabių spalvotų akimirkų ir rudens gėrybių – tik spėk viskuo grožėtis ir rinkti, kas po kojomis šnara, čeža, krenta, kutena…

Spalio 3 dieną lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ vyko  tradicinė rudenėlio šventė „Stilingas ruduo“. Šventės dieną nuo pat ankstyvo ryto visame darželyje girdėjosi šurmulys  – vyko aktyvus ruošimasis suknelių, skrybėlių, kepurių ir skėčių paradui. Šventė vyko salėje, grupėse ir kieme. Į kiemą prigužėjo daug dalyvių skrybėlėtų, kepurėtų ir pasislėpusių po  skėčiais. Susirinko ne tik dalyviai, bet ir tėveliai. Renginio vedančioji Rudenėlė (Inga Maslinskienė) sukvietė dalyvius ant podiumo. Mažieji modeliai, lydimi auklėtojų ir Rudenėlės, žengė podiumu grupėmis. Kiekvienas stengėsi pasirodyti kuo išradingiau ir įspūdingiau. Buvo be galo gera matyti visų šypsenas, jaudulį, džiaugsmą. Vaikų pasirodymai buvo labai šaunūs. Lopšelio-darželio kiemas ir palangės pasipuošė spalvotomis puokštėmis, kompozicijomis ir kitais įvairiais darbeliais iš rudeninių gėrybių: obuolių, moliūgų, cukinijų, brokolių, rudeninių gėlių, lapų, uogakrūmių, šakelių… Parodai darbelius atnešė visų grupių bendruomenės. Didelis Ačiū vaikučių tėveliams už išradingumą.

Šventę organizavo meninio ugdymo mokytojos Dalytė Jakštienė ir Aušra Jutelienė, o joms talkino visų grupių auklėtojos. Rudenėlės vaidmenį atliko socialinė pedagogė Inga Maslinskienė ir Neli Liaudanskienė.

 Lopšelio-darželio „Boružėlė“ metodininkė Kristina Lieparskienė

Mūsų lopšelis-darželis 2018-2019 m. m. dalyvavo respublikinėje programoje „Darni mokykla“, kurios tikslas ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų, reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Lopšelio-darželio bendruomenė, dalyvaudama programoje „Darni mokykla“ kokybiškai ir atsakingai įgyvendino darnaus vystymosi iniciatyvas, numatytas veiksmų plane ir pagal surinktą taškų skaičių gavo sidabrinį sertifikatą. Pagrindinės programos kryptys buvo orientuotos į bendruomenės ekologišką ir sveiką gyvenimo būdą, vartojimo mažinimą bei taupymą (vandens bei energijos taupymą, atliekų rūšiavimą, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą…). Norime padėkoti visiems prisidėjusiems prie šaunaus bendro rezultato.

Apdovanojimas vyko Neries regioniniame parke – pedagogų nacionalinio žygio metu. Šis žygis – paskutinis 2018-2019 m. m. vykusio sveiko gyvenimo įgūdžių projekto mokyklų bendruomenėms „Išmok jaustis gerai“ etapas.


Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė


Cute-Photo-for-Background

Naujai priimtų vaikų tėvelių laukiame iki birželio 3 d. pasirašyti ugdymo sutartis. Ugdymo sutartys sudaromos Jaunimo g. 16, Širvintos.
 

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – Šv. Velykas. Laukdamos Velykų Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ auklėtojos su vaikais puošė savo grupes. Kiekviena grupė stengėsi kuo žaismingiau prisikviesti pavasarį. Kad būtų smagiau laukti švenčių metodininkė Kristina Lieparskienė, meninio ugdymo mokytoja Dalytė Jakštienė, auklėtojos Aistė Šilgalienė ir Jolanta Andriuškevičienė pakvietė Širvintų rajono švietimo įstaigas į kūrybinių darbų parodą „Velykinė fantazija“. Taip siekiama puoselėti etninę kultūrą prisimenant lietuvių kalendorines šventes, papročius, tradicijas, apeigas, atskleisti vaikų, jų šeimos narių, pedagogų vaizduotės, kūrybinės laisvės, improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą.
Tėvai, vaikai, auklėtojos kūrė kuo  spalvingesnes, žaismingesnes kompozicijas. Sustačius visas 84  kompozicijas su puokštėmis iš pražydusių pirmųjų gėlių, krepšeliais su įvairiaspalviais margučiais, zuikučiais, tekstilės, molio, medžio dirbiniais darželis nušvito įvairiomis spalvomis ir pakvipo Velykomis. Parodoje dalyvavo ne tik visos Širvintų rajono ikimokyklinės įstaigos (Bartkuškio, Gelvonų, Musninkų, Vileikiškių, Kernavės) , bet ir kolegės iš Ukmergės lopšelio-darželio „Buratinas“.
Antradienio rytą  pavasariškai papuošta muzikos salė sukvietė visų grupių vaikučius pasidžiaugti mažosiomis Velykėlėmis, paridenti margučius. Vaikus maloniai pasitiko Kiškutė, Velykė. Jos supažindino vaikus su Velykų šventės tradicijomis. Šventę vainikavo smagios dainos, žaidimai, kiaušinių ridenimas, supimasis, menamos mįslės, muzikiniai rateliai bei  organizuotos estafetės su margučiais. Pabaigoje Velykė visiems padovanojo po kiaušinį.
Juk ne veltui sakoma, kad kartu su pavasario saule ir Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.


Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“
metodininkė Kristina Lieparskienė

SVEIKINIMAS

Pilietiškas žmogus – aktyvus, atsakingas bendruomenės narys, kuriam rūpi kitas žmogus, kuriam rūpi aplinka, kurioje jis gyvena, kuriam rūpi savo gimtojo miesto bei Lietuvos ateitis.
Gimęs vaikas iš karto tampa valstybės, kurioje gyvena piliečiu. Pilietiškumas perimamas iš šeimos vertybių puoselėjant šeimos tradicijas, bendraujant su seneliais, kartu su šeima dalyvaujant pilietinėse akcijose, konkursuose, tautinės kultūros renginiuose.
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje vaiko pilietiškumą reikia pradėti ugdyti  nuo artimiausios aplinkos pažinimo: padėti vaikui suvokti, kur žmogus gyvena, kas jį supa, pažinti savo valstybę ir miestą, jo istoriją, žymias vietas, aktyviai dalyvauti miesto gyvenime, jaustis tikrais miesto piliečiais bei mažais savo darbeliais prisidėti prie miesto puošimo ir grožio.
Dalyvavome Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinių švietimo įstaigų kūrybiniame projekte „Rodos, jau girdžiu, kaip sunkiai kalas žodis, daigas, paukštis ir gerumas“. Išvyka į Širvintų miesto parką „Briedžių takas“ bei aplankytos svarbiausios miesto lankytinos vietos.
Paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Vaikai, kartu su pedagogais, visą savaitę kalbėjo apie Lietuvos valstybės atkūrimą, jos simbolius. Aiškinosi vėliavos spalvų reikšmę, prisiminė himno autorių, diskutavo apie sostinę Vilnių. Piešė pilis, lipdė laivelius su vėliavėlėmis, spalvino žemėlapius, kūrė atvirukus Lietuvai. Tautinę pilietiškumo savaitę užbaigėme šventiniu rytmečiu kartu su visa darželio bendruomene.
Dalyvavome kūrybinių darbų konkurse „Vietovardžiai pasakoja protėvių legendas“, Vilniaus rajono švietimo įstaigų projekte „Paslaptingasis Vilniaus kraštas – legendos, padavimai, pasakojimai”, Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietinės edukacijos projekte „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“, tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje „Atvirukas Lietuvai 2019“, folkloro pavienių atlikėjų šventėje Širvintose „Patrepsėlis" bei Respublikiniame 2019 m. Lietuvos  vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ rytų Aukštaitijos regioniniame rate Molėtuose bei nacionaliniame rate Kaune.
Apsilankėme ir Širvintų rajono savivaldybėje. Vaikus labai maloniai priėmė savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė bei administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. Vaikai įteikė gėlių, dainavo dainą apie pavasarį, pasakojo mūsų krašto pasakojimus tarmiškai ir padovanojo kolektyvinį darbelį „Vaikų margučiai“. Vaikai domėjosi kada bus baigtas tiltas per Širvintos upę, tikrino merės žinias klausdami kada įkurta Lietuva? Merė  mielai atsakinėjo į klausimus, papasakojo apie savo ir kitų darbuotojų darbą, leido visiems vaikams pasėdėti merės kėdėje. Bet labiausiai nudžiugino vaikus gera žinia, kad greitai bus Širvintų mieste pastatyti batutai, kur jie galės žaisti ir džiaugtis vaikyste!
Manau, kad vaikai jaučia didelę meilę vietai, kurioje jie gyvena, ja džiaugiasi, didžiuojasi, o svarbiausia – suvokia, kad norint, jog būtų gera gyventi savo gimtinėje, reikia ne tik imti, bet ir duoti.


Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra Vitkauskienė

Pasakos nėra šiuolaikinio žmogaus išradimas, jos atkeliavo iš seniausių laikų tautosakos koridoriais. Visose pasaulio šalyse vaikams sekamos pasakos apie milžinus ir nykštukus, princus ir princeses, geras fėjas ir piktas raganas. Kiekvienas žmogus turi vilčių ir svajonių. Vaikams  pasakos padeda susikurti savą svajonę. Klausydamas pasakos vaikas susitapatina su herojais. Pasakos labai svarbios lavinant vaiko kūrybinę saviraišką.

Mūsų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ pasakos sekamos grupėse, salėje. Vaikai ne tik klausosi pasakų, bet ir patys kuria, vaidina, seka. Mes stengiamės sudominti, įtraukti vaikus į kūrybinę veiklą, sugalvoti kuo daugiau kūrybinės raiškos, „uždegti" vaiką. Kovo 28 dieną vaikai vaidino vieni kitiems „Po pasakos sparnu“.

Vaikai pajautė pasakos personažų išgyvenimus,  bandė  mėgstamą pasaką suvaidinti. Žaisdami pasaką, vaikai atskleidė savo jausmus, patyrimą, individualumą, tampo  savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi. Vaikai visada mieliau vaidina ir žaidžia teatrą, nei klausosi ir stebi. Vaidindami įvairius gyvenimo vaizdelius, inscenizuodami pasakas, jie imituoja, pamėgdžioja ne tik suaugusiuosius, bet ir įvairius gyvūnėlius, paukščius, gamtos reiškinius, taip įgydami daugiau žinių apie aplinką. Veikėjų lūpomis jie mokosi taisyklingai kalbėti, lavinama vaizduotė.

Metodininkė Kristina Lieparskienė

Nuo senovės  kovo 10 dieną buvo švenčiamas paukščių parskridimas. 40 paukščių diena vadinama todėl, kad apytikriai tiek paukščių rūšių iš Lietuvos išskrenda žiemoti į svetimas šalis, o pavasarį sugrįžta į gimtinę. Senoliai tikėjo, kad jei šią dieną pašąla, šalnos laikysis dar 40 parų. Šią dieną šeimininkėms būdavo patariama iškepti 40 bandelių, kad vasarą javai gerai derėtų. Tikėta, kad šią dieną kur nors toliau iš namų išvažiavus, užsitrauksi nesutarimą su saviškiais ir su kaimynais.

Savaitės eigoje lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai stebėjo sugrįžtančius paukštelius, kūrė darbelius parodėlei „Paukšteliai sugrįžta“. „Kodėlčiukų“ grupės ugdytiniai pagal savo grupės vykdomą projektą, parengė programą 40 paukščių šventei. Vaikai mokėsi liaudies žaidimų, dainelių, paukštelių balsų pamėgdžiojimų, mįslių, eilėraštukų. Kovo 13 dieną į darželio salę sugužėjo vaikučiai pasiklausyti  paukštelių balsų, pažiūrėti „Kodėlčiukų“ grupės vaikučių paruoštos programėlės. Vaikučiai klausėsi pasakojimų „Kodėl genys margas“, „Kodėl pelėda naktį mato“, išgirdo parskridusių paukštelių daineles. Šventės pabaigoje pakvietėme visus vaikučius pažaisti lietuvių liaudies žaidimus „Šarka“, „Atskrido paukštelis“. Vaikai ne tik praturtino savo  bagažą apie kalendorinę 40 paukščių šventę žiniomis, bet ir džiugiomis  emocijomis.

 „Kodelčiukų“ grupės auklėtoja Stasė Pivoriūnienė

Užgavėnės – viena linksmiausių kalendorinių švenčių, kurią  švenčiame likus septynioms savaitėms iki Velykų. Užgavėnių papročiai – tai senovėje buvusių šventų apeigų, kuriomis siekta nulemti derliaus gausumą, dalis. Pasak etnologo L. Klimkos,  jau XIX a. žmonės nebetikėjo, kad pasivoliojus sniege dirva duos geresnį derlių, ar toli nuvažiavus, linai augs ilgesni. Pagarba tradicijai verčia tai daryti ir su šypsena į viską žiūrėti. Senais laikais tie papročiai turėjo ritualinę ir religinę reikšmę. Pamažu tai virto tradicija. Smagu vaikščioti persirengėliais, važinėtis rogėmis. Daug juoko, poilsio, atsipalaidavimo nuo kasdienybės. Neįmanoma įsivaizduoti Užgavėnių be persirengėlių.               
Mūsų lopšelis-darželis „Bružėlė“ tradicijų nepamiršta ir jas puoselėja. Jau prieš savaitę pradėjome susipažinti su Užgavėnių tradicijomis, mokėmės Užgavėnių dainelių, žaidimų. Dainelės tapo smagiu žiemos varymo spektakliu, į kurio vyksmą įtraukėme visą darželio bendruomenę. Tikroji Užgavėnių diena yra antradienis. Smagu, kad tėveliai tai žino ir papuošė vaikus kaukėmis, skaromis, karoliais, įdavė vaišių. Persirengėlių vaikštynės su trankia muzika prasidėjo nuo ryto. Keliaudami po grupes triukšmavom, linksminomės, užrištomis akimis maitinome vienas kitą blynais, rinkome nuostabiausią Užgavėnių kaukę, stebėjome Lašininio ir Kanapinio kovą. Pasislėpėm po velniukų, čigoniukų, raganų, daktarų kaukėmis, apsiginklavom barškalais, dangčiais, būgnais, prisisėmėm pilnas rieškutes  geros nuotaikos ir varėme žiemą iš kiemo. Tik ar žiema mus išgirdo?  


Meninio ugdymo mokytoja Dalytė Jakštienė