Susisiekite su mumis

Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt

Klausimai

Draugaukime

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-26 įsakymu Nr. 9-50 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė““ Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Smalsučių“ grupėje nuo 2021 m. sausio 26 d. iki 2021 m vasario 3 d. įskaitytinai įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu „Smalsučių“ grupės vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Paskelbus Kovid-19 karantiną padaugėjo įvairių ikimokyklinių  ugdymo įstaigų projektų. Dalyvavimas projektuose suteikia daug privalumų, suteikia pedagogams galimybę išplėsti savo ryšius su kolegomis, padaryti ugdymo ir ugdymosi procesą įdomesnį, jis vienija lopšelio-darželio darbuotojus. Projektų metu įgytos žinios padeda pedagogams gerinti švietimo kokybę, skatinti kelti profesinę kvalifikaciją. Beveik visus 2020 metus ugdymo procesas lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ vyko nuotoliniu arba mišriu būdu. Į trumpalaikius ir ilgalaikius projektus įsitraukė beveik visi  pedagogai. Taip jie įgijo naujų kompetencijų, leidžiančių tobulinti jau turimus įgūdžius. 

Buvo kreipiamas dėmesys į galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kadangi į projektus įtraukiami ne tik pedagogai, bet ir ugdytiniai. Pedagogų skatinimas kartu su vaikais dalyvauti bendruose projektuose – tai puiki galimybė ugdymo procesą padaryti įdomesniu, siekti vaikų pažangumo, motyvuoti juos ugdytis. Dalyvavimas projektuose aktualus ir naujoviškas, kadangi sudaro prielaidas pedagogams tapti aktyviais ugdymo procese, pasinaudojant įvairių šalių patirtimi ir darbo metodais.

Pedagogai dalyvavo ir patys kūrė eTwinning projektus, kurių tikslas plėtoti mokyklų ir mokytojų bendruomenės kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti virtualius projektus su užsienio šalių ir  Lietuvos mokyklomis. Rengdami bendrus projektus, vaikai mokosi bendrauti, pažįsta kitas kultūras, lavina socialinius, užsienio kalbų įgūdžius.

Įstaiga organizavo ilgalaikį projektą „Širvintos vaiko akimis“, kuriame dalyvavo visa bendruomenė.  

Buvo organizuota respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų karpinių paroda „Laiškas Kalėdų seneliui“, kurioje dalyvavo net 16 ugdymo įstaigų iš Jonavos, Prienų, Kretingos, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Ukmergės, Panevėžio, Mažeikių, Širvintų… Sulaukėme net 87 darbelių.

Nuo 2017 metų vykdomas projektas „Sveikatiada“. Projekto tikslas – propaguoti sveiką gyvenimo būdą – pilnavertę, įvairią ir sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, tinkamų žinių suteikimą

Dalyvaujame Širvintų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamajame projekte „Lyderių laikas 3“. Projekto tikslas – tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projekto vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Širvintų rajono savivaldybės administracija.

Šita pandemijos situacija mus paskatino mokytis ir tobulėti, įgytos žinios palengvins mūsų darbą visiems vaikams sugrįžus į įprastą ugdymo vietą – darželį. Mes, dažnai norime, kad nieko mums nenutiktų, kad  viskas plauktų ramia įprasta vaga. Bet gyvenimas be sukrėtimų, nesuteikia mums galimybių išbandyti savo kūrybingumo, sugebėjimo prisitaikyti ir įveikti kliūtis.


 

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 11 d. Širvintų r. savivaldybės administracijos raštu Nr. 13-4730 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo" informuojame, kad tėvai (įtėviai, globėjai), vedantys vaikus į lopšelį-darželį,  turi pateikti raštiškus darbdavio patvirtinimus, kad tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-18 įsakymu Nr. 9-1110 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė““ Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Žirniukų“ grupėje nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m lapkričio 27 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu „Žirniukų“ grupės vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Paskutinė rugsėjo savaitė naudėjo dainomis, žaidimais, degustacijomis, estafetėmis. Lopšelio-darželio kieme vyko rudeninė pramoga „Rudens taku". Vaikai daug šoko, dainavo, sportavo. Kiemas pasipuošė spalvotomis kompozicijomis, puokštėmis, įvairiais darbeliais iš rudens gėrybių. Parodai „Rudens gėrybių paveikslas“ darbelius parengė visos darželio grupės. Atskubėjęs Rudenėlis dovanojo vaikams daug džiugių emocijų ir staigmenų. Šventė buvo linksma ir rudeniškai turtinga. Dėkojame visai lopšelio-darželio bendruomenei už kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, dalyvaujant parodoje „Rudens gėrybių paveikslas“.

Meninio ugdymo mokytoja-metodininkė Dalytė Jakštienė

Rugsėjo 22 d., antradienį, Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ šurmuliavo Judumo savaitės sporto ir pramogų šventė vaikams „Rieda dviratukas, rieda paspirtukas“. Šiuo renginiu siekėme sudominti vaikus sportu, propaguoti aktyvų judėjimą ir atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Juk norime, kad vaikai augtų stiprūs, sveiki ir linksmi. Ši idėja nudžiugino visą darželio bendruomenę. Vaikai atriedėjo į darželį paspirtukais, dviratukais, triratukais  ir kitomis ratuotomis priemonėmis.

Ugdytinius aplankė Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Olesia Fedotova ir Ginta Čepienė, bei policijos bičiulis šuo Amsis. Pareigūnės vaikams papasakojo, kaip saugiai elgtis gatvėje, kokių taisyklių laikytis važinėjant dviratukais.

Renginys suteikė vaikams ne tik teigiamų emocijų, bet ir galimybę pažinti save, prisiminti kelių eismo taisykles, pajusti komandinę dvasią bei sporto teikiamą naudą.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo pradžia: 2020-10-01.

Darbo krūvis: 0,5 etato (18 val. per savaitę).

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos administratoriui, siunčia registruotu laišku adresu – Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos arba elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. rugsėjo 9 d., pabaiga 2020 m. rugsėjo 22 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (priimami du ikimokyklinio ugdymo auklėtojai).

Darbo pradžia: 2020-09-01.

Darbo krūvis: 1 etatas (36 val.) per savaitę.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos administratoriui, siunčia registruotu laišku adresu – Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos arba elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. liepos 8 d., pabaiga 2020 m. liepos 21 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Pedagogės pakvies kartu atlikti įvairias ugdomąsias veiklas, užduotėles, kartu padainuoti, pažaisti įvairius žaidimus, atlikti įdomius eksperimentus. Tai puiki galimybė tėveliams artimiau pabendrauti su savo vaikais ir pasidžiaugti jų pasiekimais.

Veikloms atlikti skirtos užduotys  ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, konsultacijos bus teikiamos Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" facebook puslapyje, el. dienyne „Mūsų darželis“, grupių facebook paskyrose, el. pašte info@sirvintuboruzele.lt, internetinėje svetainėje www.sirvintuboruzele.lt