Klausimai

Susisiekite su mumis

Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt

Draugaukime

Rugsėjo 20 dieną „Kodėlčiukų“ grupės vaikai lankėsi Anciūnų bendruomenės įrengtame kluono muziejuje „iš kartos į kartą“. Vaikus pasitiko ir džiugiai nuteikė „senelė“ bei bibliotekos darbuotoja Rita. Jos vaikus supažindino su senoviniais rakandais, papasakojo apie jų paskirtį. Kad  būtų smagiau, pakvietėme visus pasilinksminti. Į linksmybes įsijungė netikėtai pasirodžiusi Raudonkepuraitė. Senelė su savo anūkėle pasiūlė aplankyti bendruomenės namuose esančią biblioteką. Po renginio vaišinomės Raudonkepuraitės  riestainėliais, senelės obuoliais. Atsisveikinant, vaikai gavo dovanų knygelių.

„Kodėlčiukų“ grupės auklėtojos Danutė ir Stasė, meninio ugdymo mokytoja Aušra


 

Gražų ir saulėtą, rugsėjo 19-osios dienos rytą, „Bitučių“ grupės ugdytiniai lankėsi D. Ėmužytės  ekologiniame ožkų ūkyje. Edukacinės išvykos tikslas – skatinti vaikų susidomėjimą gyvulininkyste, supažindinti su gyvulininkystės ūkių specifika, maisto gamyba, kelti gyvulininkystės profesijų prestižą, populiarinti šią žemės ūkio šaką. Ūkininkė aprodė vaikams savo ūkį, papasakojo, kaip auginami ir prižiūrimi jos gyvuliai, vaišino įvairiais ožkos sūriais. Ūkyje vaikai matė ožkeles ir jų mažuosius ožiukus, aveles, triušius, arklius, vištas, žąsis, antis, povus, putpeles. Drąsiausi vaikai galėjo juos  pamaitinti, paglostyti, apsikabinti.
Pasiklausę ūkininkės pasakojimų ir prisiminimų, linksmi ir pilni įspūdžių grįžome į darželį. Dar ilgai kalbėjome ir aptarinėjome aplankyto ūkio įspūdžius, juos įamžinome savo kūrybiniuose darbeliuose, piešiniuose.


Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra Vitkauskie

Spalvinga rudens diena sukvietė mažus ir didelius į jaukų Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" kiemelį. Mokslo ir žinių šventę pradėjo vaikučiai su meninio ugdymo mokytoja Dalyte Jakštiene. Vaikai šoko, dainavo ir sportavo.
Visus pasveikino lopšelio-darželio direktorė Sondra Bartulienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, lopšelio-darželio tarybos pirmininkė Inga Maslinskienė.
Darbingų, kūrybingų ir linksmų mokslo metų!

P.S.: Visi vaikučiai gavo Širvintų rajono merės įsteigtas dovanėles.

Mokslo ir žinių diena: tai nauji planai ir viltys, nauji iššūkiai ir galimybės, dar vienas atsinaujinimo, bendros kūrybos ir tobulėjimo etapas. Naujuosius mokslo metus Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ pasitiko atsinaujinęs. Atlikta daug: nudažytos sienos, sutvarkyti sanitariniai mazgai, suremontuoti laiptai, koridoriai, grupės, darželis džiugina gražiai sutvarkytomis lauko erdvėmis…

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė" inicijuoja Respublikinį ikimokyklinių švietimo įstaigų kūrybinį projektą „Rodos, jau girdžiu, kaip sunkiai kalas žodis, daigas, paukštis ir gerumas“. Projektas skirtas tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, gamtosauginę ir kūrybinę savivoką.
Kviečiame dalyvauti visas Lietuvos Respublikos ikimokyklines švietimo įstaigas.

Projekto nuostatai

Dar ne visi tėveliai, kurių vaikai priimti į lopšelį-darželį „Boružėlė“ nuo 2018 m. rugsėjo 3 d., sudarėte sutartis. Maloniai kviečiame atvykti į lopšelį-darželį „Boružėlė“ sudaryti ugdymo sutartį.

Apie vaikų, priimtų į  grupes, sąrašus kreiptis telefonu: (8 382) 52 355.

L. v. direktoriaus funkcijas Sondra Bartulienė

maloniai laukiame Jūsų Mokslo ir žinių šventėje „Praverkime darželio vartelius“, kuri vyks 2018 m. rugsėjo 3-ąją (pirmadienį) 10.00 val. Jaunimo g. 16 ir 10.30 val. Vilniaus g. 55, Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ kieme.

Organizatoriai

Kad vasaros pradžia paliktų nepakartojamų prisiminimų, siela prisipildytų gamtos garsų, o akys pailsėtų parko žalumoje ir grakščios architektūros grožyje, dalyvaujant finansuotam pagal visuomenės sveikatos rėmimo programas projekte „Augu gamtoje“, Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Kregždučių“ grupės ugdytiniai birželio 8 dieną viešėjo architektūriniame pavelde – Šešuolėlių dvare.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" priešmokyklinės „Kregždučių" grupės vaikai (aukl. Aistė Šilgalienė) dalyvavo Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje. Jos tikslas – skatinti vaikų susidomėjimą gyvulininkyste, supažindinti su gyvulininkystės ūkių specifika, maisto gamyba, kelti gyvulininkystės profesijų prestižą, populiarinti šią žemės ūkio šaką.
Programos dalyviai susipažino su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinės gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Lopšelis-darželis yra viena iš daugiau kaip 80 Lietuvos mokymo įstaigų, praėjusių atranką ir gavusių teisę vykdyti šią švietėjišką veiklą.
Programos organizatoriai rūpinosi, kad vaikams veikla būtų įdomi ir patraukli. Dalyviams buvo pateikta mokomoji video medžiaga, spalvingi užduočių sąsiuviniai. Vyko įvairūs vaikų švietimo užsiėmimai: pamokėlės, viktorinos, piešinių konkursai, išvykos į  ūkius. Veiklos įspūdžiais ir informacija dalijomės socialiniame tinkle „Facebook“, o šio tinklo paskyroje „Gyvulininkystė ir aš“.
Aktyviai dalyvauti  veikloje vaikus skatino ir organizatorių paruošti prizai: puodeliai, rašikliai, maišeliai sportinei aprangai, kuprinės su programos logotipais. Dalyvaujantieji programoje vaikai juokaudami save jau vadina „ūkininkais".

Lopšelio-darželio informacija