Klausimai

Susisiekite su mumis

Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt

Draugaukime

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai. ,,Žiogelių“ grupės vaikai, kartu su pedagogais, visą savaitę kalbėjo apie Lietuvos valstybės atkūrimą, jos simbolius. Aiškinosi vėliavos spalvų reikšmę, prisiminė himno autorių, diskutavo apie sostinę Vilnių. Piešė pilis, lipdė laivelius su vėliavėlėmis, spalvino žemėlapius, kūrė atvirukus Lietuvai. Tautinę savaitę užbaigėme šventiniu rytmečiu kartu su visa darželio bendruomene. Kadangi gimtadienis džiugi šventė, tai į salę vaikai rinkosi su pakilia nuotaika, apsirengę tautiniais rūbais. Šventė prasidėjo Lietuvos valstybės himno giedojimu.  Gimtinę Lietuvą vaikai sveikino dainelėmis, šoko liaudiškus šokius, deklamavo eilėraščius. Žiūrėjo filmuką „Legenda apie Gedimino sapną“, taip pat ekrane keitėsi gražiausi mūsų Tėvynės vaizdai. Galiausiai šventę vainikavo trispalvių balionų saliutas. Ši šventė praplėtė vaikų žinias apie gimtąjį kraštą, paliko daug įspūdžių ir džiugių emocijų.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA!
Tokiomis gražiomis eilėmis pasibaigė pilietiškumo ugdymo savaitė.

                                                                                                        Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Šeipūnienė

Adventas – tai rimties, viltingo laukimo, susikaupimo, gerų darbelių, klausimų ir atsakymų  metas. Kad  pabūti kartu ir pajusti Advento dvasią gruodžio 10-20 dienomis lopšelyje-darželyje vyko kūrybinės raiškos savaitė „Kalėdų belaukiant“. Pirmąją kūrybinės raiškos savaitės dieną vyko Kalėdinių namelių parodos atidarymas. Visus nustebino tėvelių kūrybiškumas ir išradingumas. Tėveliai kartu su vaikais padarė apie 150 įvairių nuostabių namų, namelių. Gruodžio 11 dieną įžiebėme eglutę. Kitą dieną vaikai rašė laiškus Kalėdų seneliui ir iškabino juos koridoriuje ant sienų. Buvo svečių diena, nykštukų bėgimas aplink darželį, vyko pokalbiai apie tradicijas. Vaikai sužinojo, kad  Kūčios –  viena iš paslaptingiausių švenčių. Tą naktį prabyla gyvuliai, arba galime atlikti įvairių burtų. Dvi dienas darželis kvepėjo kepamais kūčiukais. Nors dabar kūčiukų be vargo galima įsigyti bet kuriame prekybos centre, mes juos  išsikepėme  patys. Kūrybiškumo savaitę baigėme smagiu pasibuvimu su Kalėdų Seneliu ir „Linksmuoju lagaminu“.

Artėjant Kalėdoms pajautėme daug lopšelio-darželio bendruomenės šilumos, džiaugsmo akimirkų, apkabinimų, išgirdome ir ištarėme daug padėkos žodžių. Ši kūrybinės raiškos savaitė buvo prasminga.

Metodininkė Kristina Lieparskienė

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ inicijavo kūrybinį projektą, kuriame dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos iš Lietuvos. Projekto tikslas – tobulinti švietimo įstaigų socialines, bendravimo, pažinimo, menines kompetencijas, skatinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ir sudaryti vaikams patirtinio mokymosi sėkmes. Jau pavadinimas „Rodos, jau girdžiu, kaip sunkiai kalas žodis, daigas, paukštis ir gerumas“  suteikia magiškos galios, prasmingų darbų ir auksinio rudens akimirkų. 1543 vaikai, 60 mokytojų, 40 įstaigų įsiliejo į kūrybos gretas. Paatvirausime… rengdami projekto nuostatus pagalvojome ar bus įdomu, ar bus patrauklu ir kiek tai svarbu ugdymo įstaigoms? Nesuklydome, dalyvių anketų gausumas pradžiugino, supratome, kad kolegos pasiilgę naujovių. Projektas sujungė keturis etapus. Pirmas etapas piešinių paroda „Į Žemę atkeliauja dėdė ruduo“. Piešiniai buvo demonstruojami Širvintų r. savivaldybės  Igno Šeiniaus  viešojoje  bibliotekoje. Antrasis etapas, kuriame susiliejo jausmai, solidarumas, atjauta  – gerumo akcija „Voratinklių gijose slepiasi gerumas“. Kūrybiškos auklėtojos vaikučiams parodė kokia gali būti gerumo galia, kaip mums svarbu perduoti žmoniškąsias vertybes kitiems, kokį pavyzdį mes parodome augančiai kartai. Trečiasis etapas meno dirbtuvės „Spalvomis trykštantis ruduo“ įtraukėme ir tėvelius, ir senelius. Darbuose (daržovių herojai su aprašymais, eilėmis) atsispindėjo meninės galios išraiškos. Labiausiai laukėme ketvirtojo etapo – nuotraukų parodos „Ruduo atkeliavo į mūsų miestą“. Susipažinkime… mes iš Jonavos, o mes iš Kauno Nemuno santakos, o mes iš Panevėžio aukštaičių plokštumos, o kur dar Žemaitijos kraštas, jūros gaiva iš Klaipėdos, Vilnius – sostinės didybė, Suvalkijos taisyklingos kalbos vaikai. Nesuvardinsime kiek pamatėme gražių vietų, o vaikai visi besišypsantys, laimingi. Projekto veiklos suvienijo įvairių specialybių žmones, nes dalyvavo įstaigų bendruomenės. Šiam tikslui sukūrėme Facebook paskyrą, kurioje džiuginome svečius išskirtinėmis vaikiškomis akimirkomis, savo atžalas galėjo pamatyti atokesnėse vietose gyvenantys artimieji.

Gruodžio 3 d. pedagogus pakvietėme į projekto refleksiją. Pradėjo renginį  lopšelio-darželio „Boružėlė“ vaikai su nuotaikinga programa. Auklėtojos pristatė projekto etapus, grožėjomės šių etapų akimirkomis, gėrėjomės gerosios patirties rezultatais ir sklaida. Įtakingiau ir stipriau jaučiamės kaip mus palaiko. Šio projekto globėja – Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė  gėrėjosi nuveiktais darbais, skatino kurti vardan Lietuvos, juk projektas sutapo su Lietuvos 100-mečiu. Vaikams turime suteikti du dalykus – šaknis ir sparnus.

Dalyviams buvo įteiktos padėkos, atsiminimo dovanėlės apie mažą Širvintų kraštą, tačiau su gabiais ir iniciatyviais žmonėmis. Mūsų šventė-refleksija tęsėsi pas Širvintų rajono ūkininkę Dalią Ėmužytę, ekologiniame ožkų ūkyje. Ūkio šeimininkė svečiams pasakojo apie ūkyje vykstančius procesus, gamybą, realizaciją, skatino pažinti gamtą ir būtinai degustuoti ekologiško ūkio produkciją.

Pedagogai dalinosi projekto idėjomis, kalbėjome apie bendruomeniškumo ugdymo būdus ikimokykliniame ir priešmokykliniame  amžiuje. Sutarėme, kad dar susitiksime, dalyvausime ir draugausime.

Jau išgirdome kaip lengvai kalėsi geras ir skambus žodis, kėlėsi rudenio dosnumo daigai, praskrido paukštis su geromis žiniomis, o gerumo niekada nebūna per daug, ypatingai kai jį skleidžia tiek daug pozityvių ir mylinčių savo kraštą žmonių.

L. v. direktoriaus funkcijas Sondra Bartulienė


 

2018 m. lapkričio 19-25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti mokymosi šventę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę  „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.
Suaugusiųjų mokymosi savaitė skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Priimdami šį kvietimą ir norėdami suaugusiems žmonėms parodyti mokymosi galimybes, lapkričio 19–23 dienomis atvėrėme įstaigos duris. Pakvietėme visą lopšelio-darželio „Boružėlė“ bendruomenę  pradėti mokytis šiandien ir tęsti mokymąsi ateityje, kad  neįstrigtume praeityje, o sujungtume praėjusį laikmetį su dabartimi ir ateinančiu šimtmečiu.

Mokymus vedė lopšelio-darželio darbuotojai ir kviesti asmenys. Smagia rytine mankštele (Vilma Pimpienė) prasidėjo suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį". Kūrybinėse dirbtuvėse mokėmės kurti reljefinius paveikslėlius (Kristina Lieparskienė), vyko edukacinis užsiėmimas ir erdvės kūrimas „Vabzdžiai ir jų gyvenimas“ (Ramunė Pečiulienė),  praktiniame-mokomajame seminare „Skrebinimas “(Inga Maslinskienė)  mokėmės gaminti atvirukus skrebinimo technika, karpėme Kalėdinius namelius (Stasė Pivoriūnienė, Rasa Meškutavičienė), sužinojome daugiau ir įdomesnių IT pritaikymo galimybių (Inga Maslinskienė), išklausėme psichologės Esteros Švelniutės-Ašembergės paskaitos, dalijomės gerąja patirtimi – degustacija „Sveika mityba – iššūkis“ (Jurgita Ragauskienė).

Mokėmės būti kitokie: kūrybiški, netradiciniai, ieškantys naujovių, nenuobodūs. Kitokie būsime mes, kitokie – laisvi ir nepriklausomi – bus mūsų vaikai bei anūkai, kitokia – moderni ir šiuolaikiška – mūsų visuomenė, kitokia – šviesesnė ir džiugesnė mūsų ateitis. Žadame eiti tolyn, žvelgdami į ateitį, nes pamatus ateities suaugusiųjų mokymuisi paklojame jau šiandien.

Metodininkė Kristina Lieparskienė

Respublikinė ikimokyklinė ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) pakvietė visas ikimokyklinio ugdymo įstaigas išbandyti vaikų fizinio aktyvumo skatinimo formas koridoriuje ir savo ugdymo įstaigoje organizuoti akciją „Sportuojantis koridorius“. Akcijos tikslas: skatinti vaikų fizinį aktyvumą neįprastoje aplinkoje, erdvėje – koridoriuje.
Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvumas yra prigimtinis. Rudenį trumpėjant dienoms, ilgėjant  vakarams vaikai turi vis mažiau judrios veiklos lauke. Įgyvendinant vaiko sveikatos ugdymo ir sveikatingumo priemones darželyje puikiai galima išnaudoti koridoriaus erdves.         
Lapkričio 6-7 dienomis sukvietėme visus vaikus, pedagogus, visą darželio bendruomenę pasimankštinti netradicinėje rytinėje mankštoje.
Rytinė mankšta netradiciškai  suteikė vaikams daug emocinio pasitenkinimo, džiugių akimirkų visai dienai.

                                                                        Metodininkė  Kristina Lieparskienė

Norime pasidžiaugti ir pristatyti tėveliams naują šiuolaikinę priemonę – elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, kuriame darželio pedagogai ir tėvai turės galimybę bendrauti ir bendradarbiauti siekdami vieno tikslo – kuo geriau išugdyti vaikus. Ši internetinė priemonė darželio darbuotojams ir tėvams palengvins ir paspartins informacijos prieinamumą, suteiks papildomą bendravimą patogiu metu, taupys laiką pildant ir perduodant dokumentus, primins apie dokumentų pateikimą.
Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ pedagogai elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“ pradėjo naudotis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Kviečiame tėvelius prisijungti prie www.musudarzelis.lt. Informaciją apie prisijungimą prie sistemos ir individualius kodus suteiks grupės auklėtojos.

Pagarbiai
Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“
L. v. direktoriaus funkcijas
 Sondra Bartulienė

Spalio 10 d. „Žiogelių“ priešmokyklinės grupės vaikai vyko į Dubingių žirgyną. Kelionė vaizdingomis Molėtų apylinkėmis visai neprailgo. Pirmieji mus pasitiko mini zoologijos sodo gyventojai, todėl nieko nelaukdami patraukėme su jais susipažinti iš arčiau. Gidė įdomiai pasakojo apie gyvūnus. Čia buvo elnių, danielių, ponių, ganėsi ožkytės. Vos priėjus prie aptvaro, prie mūsų atskubėjo visas būrys stručių. Visus ypač sužavėjo kupranugaris ir asiliukas, tad ilgiau užsibuvome prie jų. Prie pat žirgyno esančio ežero saloje matėme triušių, ančių, juodųjų gulbių, povų, įvairių veislių vištų. Susipažinome su mini kengūrytėmis, bei daug kitų gyvūnų. Džiaugsmo ir nuostabos užteko tiek vaikams, tiek auklėtojoms. Grįžome gerai nusiteikę, kupini teigiamų emocijų, bei naujų įspūdžių.
                                                                                                               Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Šeipūnienė

Jau tapo tradicija spalio  mėnesį pradėti  Rudenėlio švente. Šį kartą visus į gražų būrį susirinkti ir kartu smagiai pasilinksminti sukvietė  šio renginio  iniciatorės: meninio ugdymo metodinės grupelės pedagogės su sveikatinimo ir kūrybinės raiškos projektu „Rudens kraitelė“. Visą savaitę vaikai ruošėsi šventei – kartu su auklėtojomis ir tėveliais kalbėjosi, džiaugėsi rudenėjančia gamta, jos spalvomis, rinko gamtinę medžiagą, iš kurios vėrė originalius vėrinius, kūrė  darbelius grybų tematika ir papuošė  darželio kiemelį. Ypač malonu, kad  renginyje kartu su savo vaikais aktyviai dalyvavo tėveliai ir svečiai. Šventė prasidėjo inscenizacija „Kaip ežiukas rudens ieškojo“ (meninio ugdymo mokytojos Dalytė Jakštienė ir Aušra Jutelienė, pedagogės: Aušra Vitkauskienė, Aistė Šilgalienė, Jolanta Andriuškevičienė, Asta Kavaliauskienė, Genovaitė Džiužienė). Vaikai kartu su personažais  žaidė įvairius žaidimus, šoko ratelius, dainavo. Kiekviena grupė paruošė savo prisistatymą – sveikinimą Rudenėliui ir  dovanojo jam savo  spalvas, buvo pasipuošę kuo „daržoviškiau“, stengėsi pasirodyti kuo išradingiau ir įspūdingiau. Kaip tikroje šventėje vyko varžytuvės: bulvių mėtymas į maišą, daržovių degustacija užrištomis akimis, kopūstų ridenimas, daržovių spėjimas. Pabaigoje sušoktas „Žirniuko ir Pupytės suktinis“. Ežiukas visus vaišino riestainiais ir arbata.

Šventėje buvo ir  staigmenų. Mūsų lopšelis-darželis dalyvavo projekte „Auginu Lietuvai“ ir laimėjo šiltnamį. Atvykę svečiai ŽŪ rūmų savivaldos organizatorė  Karolina Valaišienė kartu su Lilija ir Dariumi Serekpajevais perkirpo simbolinę  šiltnamio juostą. Dėkojame rajono ūkininkams už paramą. Antroji staigmena – gerb. merės Živilės Pinskuvienės apsilankymas su dovanomis. Merė šiltai bendravo su vaikais, pakvietė visus į susitikimą su tikru  Kalėdų Seneliu lapkričio mėnesį.

Pedagogai džiaugiasi ir dėkoja rėmėjams, tėvams už  puikų tėvų ir visos įstaigos bendradarbiavimą siekiant gerų, džiugių ir malonių emocijų.

      Lopšelio-darželio „Boružėlė“ metodininkė Kristina Lieparskienė

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė", skiepydama sveikos gyvensenos įgūdžius ir siekdama pagerinti vaikų mitybą, dalyvauja Europos Sąjungos paramos programose „Pienas vaikams“ bei „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Nuo spalio mėnesio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams 3 kartus per savaitę nemokamai dalinami pieno produktai, 2 kartus per savaitę – obuoliai. Pieno produktus tiekia AB „Žemaitijos pienas“, obuolius – AB „Ažuožerių sodai“.

Europos pieno ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa remiama Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą rasite VŠĮ KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS svetainėje adresu www.litfood.lt

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė" bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi Širvintų miesto rudens šventėje „Derliaus kraitė" gavusi apdovanojimą už pavyzdingai tvarkomą aplinką.