Klausimai
Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Draugaukime

NAUJIENOS

Dantų ėduonis pasaulyje viena labiausiai paplitusių ligų, todėl mūsų darželyje buvo vykdomas projektas „Sveikų dantukų paslaptys“. Jį organizavo sveikos gyvensenos, bei socialinės kompetencijos ugdymo metodinių grupelių pedagogės.

Projekto metu mažyliai įgijo ir patobulino turimas žinias apie dantukus, jų svarbą bei priežiūrą. Vaikai minė mįsles, atliko įvairias užduotis, apsilankė odontologo kabinete, surengė spalvingas dantų pastų ir vaikiškų šepetėlių parodas, žiūrėjo filmukus „Kaip gydomi dantukai“, „Paukščiukas Taris“, dalyvavo bendrame darželio renginyje „Sveiki dantukai“. Renginio metu burnos higienos praktinį užsiėmimą vedė VšĮ Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centro burnos higienistė Rima Kirlienė.

Išplatintos tėveliams skirtos atmintinės „Kaip išsaugoti sveikus dantukus“, lankstinukai „Kad vaikų dantukai būtų sveiki“, tėvai kartu su vaikais namuose pildys „Dantukų priežiūros kalendorių“.

Projektas pavyko, o burnos higienos įgūdžių formavimą tęsime ir toliau. Nuo pat mažumės formuodami teisingus dantų priežiūros įpročius, išsaugosime ne tik gražią šypseną, bet ir bendrą vaiko gyvenimo kokybę.

Socialinės kompetencijos ugdymo metodinės grupelės narė,

socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Lopšelyje-darželyje „Buratinas“ vasario 1314 d. vyko šventinis rytmetys „Linkėjimai Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vasario 16-oji neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai.

Skambant dainai „Mano kraštas“ į šventę rinkosi vaikai, auklėtojos, darželio darbuotojai.  Mažieji ugdytiniai deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, šoko lietuvių liaudies ratelius. Vaikai žiūrėjo filmukus apie Lietuvą, valstybės simbolius, žaidė mokomąjį kompiuterinį žaidimą „Pagauk 10 Lietuvos vėliavų”.

Šventės pabaigoje vaikai sustojo į „gyvą vėliavą" ir perdavė linkėjimus Lietuvai  – “Tegu vaikai gimtos šalelės, ją myli taip, kaip mylim mes”.

Meninio ugdymo mokytojos Sonata Žilinskienė ir Dalytė Jakštienė

 

Sausio 6 dieną švenčiama Trijų Karalių – Baltazaro, Kasparo ir Merkelio – šventė. Tai žiemos švenčių pabaigtuvės. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį.

„Žiogelių“ grupės vaikai, persirengę Trimis Karaliais, atėjo pasveikinti salėje susirinkusių draugų. Vaikai sužinojo, kad Trys Karaliai, pamatę užtekėjusią virš Betliejaus žvaigždę, atskubėjo pasveikinti kūdikėlio Jėzaus ir atnešė dovanų: aukso, miros ir smilkalų.

Vaikai linksminosi, dainavo daineles, minė mįsles, žaidė. Po to atsisveikino su Trimis Karaliais ir nupuošė eglutę.

 

Meninio ugdymo mokytoja Dalytė Jakštienė

Prisimindami šv. Martyną, savo lopšelyje-darželyje šventėme Žibintų šventę. Ši šventė švenčiama tamsiuoju metų laiku, lapkritį, kai visiškai mažai saulės šviesos, dažnai lyja lietūs, nesigirdi paukščių balsų, darosi liūdna.

Sulaukę tamsos, vaikai kartu su pedagogais ir tėveliais nešini pačių pasigamintais žibintais, ėjo į darželio kiemą. Kieme degė žibintus, vaišinosi arbata ir sausainiais. Žibintų šviesa, skrodžianti žiemos tamsą, simbolizuoja vidinę žmogaus ugnį, kuria jis gali pasidalyti su kitais, atnešti jos šilumą ten, kur iki šiol viešpatavo tamsa.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Lieparskienė

Ketvirtadienį, lapkričio 19 d., „Pelėdžiukų“ grupė kartu su meninės kompetencijos ugdymo grupele surengė Duonutės šventę „Auga rugeliai gardžiai duonelei“. Šio renginio tikslas – atkreipti vaikų dėmesį į tai, koks sunkus ir ilgas duonutės kelias nuo rugio grūdo iki duonos riekelės, ugdyti pagarbą ir meilę duonai.

Auklėtojos bendravo su vaikais rytų aukštaičių tarme, supažindino su įvairiais papročiais, patarlėmis, priežodžiais. Vaikai sekė pasaką apie tai kaip vilkas norėjo duoną užsiauginti, minė mįsles, dainavo dainas apie duoną, žaidė liaudies žaidimus. Šventės metu pamatė spragilą, dalgį, ližę, duonkepę, nekočią ir kt. Linksma šventės atmosfera dalinosi visi šventės dalyviai.

 

Meninės kompetencijos ugdymo grupė:
Vida Stundienė
Dalytė Jakštienė
Sonata Žilinskienė
Rita Binkienė

Antradienį, lapkričio 12 d., mūsų lopšelio-darželio „Buratinas“ šešiamečiams surengėme išvyką į Širvintų centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyrių.

Išgirdome išsamų ir įdomų pasakojimą apie knygos atsiradimo istoriją, jos spausdinimo būdus senovėje. Deklamavome, piešėme kolektyvinį piešinį, žaidėme. Grįžome apdovanoti maloniais prizais, praturtėję žiniomis, sušildyti malonaus darbuotojų dėmesio.

Auklėtoja Virginija Stundytė

Lapkričio 16-toji Tarptautinė tolerancijos diena. Šiais metais Tarptautinė istorinio teisingumo komisija šią dieną pasiūlė minėti su TOLERANCIJOS GĖLE.

Kodėl GĖLĖ? Gėlė – visuomet kelia teigiamas emocijas. Gėlės dovanojamos mylimam žmogui, įteikiamos sveikinant įvairiomis progomis, pagerbiant kieno nors atminimą ar įteikiamos susitaikymo ženklan. Gėlė dovanojama ne tik draugui ar mylimam žmogui, bet ir tam, kurio galbūt nemėgsti, kuris yra kitoks, bet tu jį toleruoji – priimi tokį, koks jis yra.

Visą savaitę grupėse buvo kalbama apie gerumą, toleranciją, pagarbą kitam ir kitokiam žmogui. Vaikučiai kartu su auklėtojomis ir tėveliais gamino gėles. Kiekviena gėlė savita, kupina gražių minčių, gerumo. Surengėme vaikų, tėvelių ir auklėtojų darbų parodą „Tolerancijos gėlė – 2013“. AČIŪ visiems, dalyvavusiems Tolerancijos gėlių parodoje.

                   Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Jau tapo tradicija kiekvieną rudenį organizuoti sveikatingumo ir kūrybinės raiškos savaitę. Šiemet ji pavadinta „Rudens mozaika“. Šios savaitės tikslas – plėsti žinias apie daržoves  ir vaisius, pasikalbėti apie jų naudą žmogaus sveikatai, pasidžiaugti rudens gėrybėmis. Visą savaitę vaikai kartu su tėveliais į darželį ėjo nešini pilnais krepšeliais rudens gėrybių. Pirmadienį – medaus dieną vaikai sužinojo apie bičių gyvenimą, jų naudą. Antradienį – uogienės dieną vaikai smaližavo įvairią uogienę. Trečiadienį sušildė kvepianti vaistažolių arbata. Ketvirtadienį – spalvingų, sultingų, kvapnių ir naudingų vaisių diena. Penktadienį – daržovių dieną buvo galima paskanauti įvairių mišrainių, kurias vaikai gamino darželyje, namuose. Visą savaitę vyko išradingų darbelių parodėlė.

Daug šurmulio, džiugių emocijų suteikė Rudenėlio šventė. Susirinkę į salę vaikai apie rudenėlį deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, minė mįsles, žaidė žaidimus ir vaidino spektakliuką. Savaitė prabėgo greit ir smagiai, palikdama vaikų širdyse daug gerų emocijų ir prisiminimų. Buvo linksma, smagu ir įdomu. 

Nuotaikinga šventė baigėsi. Rudenėlis jau atsisveikino su darželinukais. Bet jis ir vėl sugrįš su savo gėrybėmis.

                   Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Šeipūnienė

Na­cio­na­li­nis dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“ drau­ge su Eko­daik­tai.LT bei AB „Plas­ta“ vi­sus Lie­tu­vos vaikus pakvie­tė nau­din­gai ir eko­lo­giš­kai pra­leis­ti va­sa­ros at­os­to­gas – rink­ti plas­ti­ki­nius kamš­te­lius ir da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se: „Kamš­te­lių va­jus“.

Jo tikslas: ug­dy­ti jau­no­sios kar­tos at­sa­kin­gu­mą, at­kreip­ti dė­me­sį į opią šiukš­lių prob­le­mą Lie­tu­vo­je, ska­tin­ti mąs­ty­ti „ža­liai“, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ko­man­di­nį dar­bą.

Šie­met kon­kur­se nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir mūsų lopšelis-darželis. Vi­sos dvylika gru­pių, apie 240 ma­žų­jų la­bai no­riai pri­si­dė­jo prie ini­cia­ty­vos, be to, įsitrau­kė tė­vai ir giminės. Rū­šiuo­ja­me juos pa­gal spal­vas, dė­lio­ja­me. Mū­sų vai­ku­čiams fan­ta­zi­jos už­ten­ka. Suklijavome du paveikslėlius „Mergaitė“ ir „Buratinas“, kuriuos nuvežėme į Vilnių. Be to, į firminę AB Plasta parduotuvę pristatėme beveik 16 kg. kamštelių. Gavome padėką, pieštukų ir dėlionę „Rūšiuokime šiukšles“. Vi­si la­bai ge­ra­no­riš­kai ir toliau da­ly­vau­ja ak­ci­jo­je ir ne­tru­kus tar­simės, ką kur­ti iš kamš­te­lių kitai parodai. Svar­biau­sia – vai­kų noras tausoti aplinką, kurti ir dirbti komandoje, o suaugusiems rodyti pavyzdį.

                   Auklėtoja Irena Černiauskienė

Mūsų darželyje jau ne pirmus metus vykdoma tarptautinė programa „ZIPIO DRAUGAI“, kurios tikslas – padėti 5-7 m. vaikams išmokti įveikti kasdienius sunkumus. Per valandėles priešmokyklinukai klausosi pasakojimų, atsakinėja į pedagogo klausimus, piešia, žaidžia ir vaidina. Valandėlės paprastai vyksta kartą per savaitę vienus mokslo metus. Programą sudaro 6 dalys: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“ ir „Įveikime“.

Pastebėjome, kad vaikai dalyvavę programoje pamažu išmoksta ne tik geriau pažinti savo jausmus, bet ir kalbėti apie juos, susidraugauti, spręsti konfliktus ir įvairias problemas, prašyti pagalbos ir padėti kitiems bei lengviau išgyvena pasikeitimus ir netektis.

Programoje dalyvauja „Žiogelių“ ir „Kregždučių“ grupės vaikai.

Daugiau informacijos – Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, interneto svetainė www.vaikolabui.lt

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė