Klausimai

Susisiekite su mumis

Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt

Draugaukime

Spalio 2 d. lopšelio-darželio „Buratinas“ bendruomenė įsijungė į Tarptautinės organizacijos „Save the Children“ narės visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“  inicijuotą pirmąjį mūsų šalies istorijoje Solidarumo bėgimą. Organizuotos iniciatyvos metu surinkome ir paaukojome 300,- Lt, kurie buvo pervesti į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ sąskaitą. Smagu, kai gali pasidalinti ir padėti tiems, kuriems tikrai labai reikia pagalbos. Tikimės, kad akcijos metu surinktos lėšos prisidės ne tik prie Lietuvos, bet ir Zambijos vaikų gerovės.

Daugiau informacijos apie vykdomą iniciatyvą:  http://gelbvaik.lt/2014/09/nuo-pirmoko-iki-dvyliktoko-uz-solidaruma/

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Š. m. balandžio 28 dieną „Žiogelių“ ir „Kregždučių“ grupių vaikai lankėsi Širvintų centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Širvintų vaikų dienos centro vaikai parodė spektakliuką „Jonuko liga“, o mūsų vaikai padeklamavo eilėraštukų, paskaitė keletą lietuvių liaudies sakmių.

Š. m. balandžio 29 dieną „Žiogelių“ grupės vaikai lankėsi Širvintų knygyne. Direktorė Vaiva papasakojo apie knygų įvairovę, jų kelionę iš spaustuvės iki knygyno lentynų, leido pavartyti visas patinkančias knygeles. Vaikai suprato, kad knygų pagalba gali nukeliauti į tolimiausią pasaulio šalį, atrasti atsakymą į bet kurį klausimą.

                                   Auklėtoja Virginija Stundytė

                                                                           Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Laimutė Karčauskienė ir Danguolė Šeipūnienė

    

Balandžio 11 d. mūsų lopšelyje-darželyje viešėjo Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ „Bobutės ir dieduko“ teatras, kuris pristatė Petro Cvirkos „Nemuno šalies pasakos“ motyvais sukurtą kelnių teatro pasaką „Lapės gudrumėliai“. Mažieji aktoriai, ant vienos kelnių klešnės turėdami vieną personažą, o ant kitos – kitą, privalėjo keisti balso toną bei intonaciją. Spektaklis mažiesiems žiūrovams patiko. Susitikimo metu abu darželiai įsipareigojo ir toliau dirbti bei bendradarbiauti tarpusavyje, keistis patirtimi ir lankytis vieni pas kitus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Lieparskienė

Balandžio 2225 d. mūsų darželinukai įsijungė į „Naisių vasaros“ organizuojamą ir jau tradicija tapusį Vaikų Velykėlių konkursą. Konkurse dalyvavo visi vaikučiai ir pedagogai, kurie piešė margučius ir klijavo ant paruošto didelio margučio muliažo (2 m aukštis, 1 m plotis).

Drugelių grupės vaikai parodė spektaklį Kas išsirita iš kiaušinio. Vaikai sužinojo, kad iš kiaušinio gali išsiristi ne tik viščiukas, bet ir ančiukas, žąsiukas, žalčiukas, vėžliukas, krokodiliukas, gandriukas, varliukas, varniukas ir kt.

Kregždučių grupės vaikai linksmino dainelėmis, pokštais, šokiais, minė mįsles ir minkles, pasakojo apie margučių spalvų reikšmes. Ant palangės surengta margučių ir grupių knygelių paroda. Vaikus aplankiusi Velykė dovanojo po šokoladinį kiaušinį ir Naisių vasaros teatro muzikinio spektaklio ,,Pasaka apie obuolius ir kitus Obelių gyventojus DVD diską.

Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ informacija

Vykdant projektą „Ugnies pavojai“, š. m. balandžio 17 d. Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnė inspektorė Giedrė Gulbinavičienė lopšelyje-darželyje susitiko su vaikais. Pareigūnė pasakojo apie ugniagesio gelbėtojo profesiją: ugniagesiai gelbėtojai ne tik gesina gaisrus, bet ir užgesina keliančias pavojų žmonių sveikatai medžiagas, likviduoja avarijas, gelbėja žmones nelaimių atvejais, suteikia jiems įvairią pagalbą per stichines nelaimes. Vaikučiai, paklausti, kokiu telefono numeriu reikėtų skambinti atsitikus nelaimei, atsakė – 112. Inspektorė aiškino vaikams, kokių pavojų gali iškilti ir kaip reikia saugiai elgtis namuose, o susitikimo pabaigoje parodė filmuką „Kaip elgtis gaisro metu“. Po susitikimo vaikai grupėse dar ilgai tarpusavyje diskutavo apie ugniagesius gelbėtojus, surengė piešinių parodėlę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Lieparskienė

Kai saulė kyla vis aukščiau, o gamtoje pasigirsta pirmieji pavasario šaukliai, labai džiaugiamės, nes žinome, kad ant savo sparnų giesmininkai tarsi atneša ir žemės atgimimą – pavasarį.

Balandžio 10 d. mūsų darželyje vyko pavasario pranašų šventė „Grįžtančių paukščių belaukiant“. Programėlę darželio vaikams ir tėveliams rodė „Bitučių“, „Žvirbliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai.

Šventėje išties buvo smagu. Vedėja Rita supažindino vaikus su sugrįžusiais paukščiais, jų sugrįžimo tradicijomis. Auklėtoja Vida tarmiškai pasekė sakmę „Gandras, varlės ir gyvatės“. O ypač įspūdingai suskambėjo ,,paukščių choras", vadovaujamas meninio ugdymo pedagogės Sonatos Žilinskienės. Šventės dalyviai dainavo, ėjo ratelius, žaidė žaidimus, minė mįsles, klausėsi prietarų, spėjimų, pasakų apie žvirblius, varnėnus, vieversius, kregždes, pempes, gandrus, gegutes, pelėdžiukus…

Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ informacija

Balandžio 9 dieną mūsų lopšelyje-darželyje vyko mažųjų skaitovų popietė „Gražių žodelių muzika švelni“. Šį renginį skyrėme lietuviško žodžio grožiui. Eiles skaitė mūsų mažieji ugdytiniai, jų šeimos nariai. Gražių žodelių posmai liejosi dainuojamąja poezija, kurią atliko Liepos mama Lilija su Aine, buvusi ugdytinė Elzė su mama Ligita. S. Gedos eiles skaitė Jorė su seneliu Gediminu, skambėjo Liepos močiutės Bronės atliekamos lietuvių liaudies dainos.

„Žiogelių“ grupės auklėtoja Virginija Stundytė

2014 m. kovo 2430 dienomis Širvintų lopšelis-darželis Buratinas prisidėjo prie Vaikų linijos organizuojamos akcijos Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ.

Vaikai smalsūs, todėl laiku suteikus reikalingų žinių ir lavinant socialinius įgūdžius, galima padėti gerus pamatus ugdant dorą žmogų. Viena akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ diena pavirto į šventinę popietę visai darželio bendruomenei. Lauke susirinko vaikai, auklėtojos, tėvai, administracija bei svečiai nešini balionais su palinkėjimais draugams, prasmingais ir gražiais žodžiais apie draugystę. Norime tikėti, kad nors maža dalele prisilietėme prie vaikų širdelių, pasakydami jiems, kad vietos po saule pakanka visiems.

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

2014 m. kovo 27 d. Širvintų lopšelyje-darželyje Buratinas vyko Širvintų rajono ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio metodinė diena – kūrybinės raiškos pramoga Žaidžiame pasaką.

Metodinėje dienoje dalyvavo Širvintų lopšelių-darželių Saulutė“ ir Buratinas“ ugdytiniai bei pedagogės. Laiptinės teatro spektaklį Kas pasakė Miau?“ vaidino lopšelio-darželio Buratinas“ Žiogelių“ grupės vaikai (vadovės – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Šeipūnienė, meninio ugdymo mokytoja Dalytė Jakštienė).

Vėliau klausėmės kūrybinės etnografinės valandėlės Šėriau žirgelį“, vaidino Širvintų lopšelio-darželio Saulutė“ Drugelių“ ir Pagranduko“ grupių vaikai (vadovė muzikos mokytoja Rožė Polonskienė). Pabaigoje žiūrėjome spektaklį Kas kiaušinyje gyvena?“, vaidino Širvintų lopšelio-darželio Buratinas“ Drugelių“ grupės vaikai (vadovės – auklėtoja Irena Černiauskienė, meninio ugdymo mokytoja Dalytė Jakštienė).

Aptardamos metodinės dienos rezultatus pedagogės nusprendė, kad vaidyba vaikams duoda labai daug. Pasakos ugdo vaikų gebėjimą įsiklausyti į pasakotoją, įsigilinti, susikaupti, atsipalaiduoti, persikūnyti į kitą asmenį, pasižiūrėti į save ir kitus iš šalies, tinkamai vertinti situaciją, skatina kurti ne tik dialogus, bet ir sceneles, dekoracijas. Taip pat moko vaikus draugiškumo, gerumo, darbštumo, drąsos, tinkamo elgesio, ugdo vaikų vaizduotę, fantaziją, estetinius jausmus, ugdo atsakomybę už rezultato siekimą bei padeda perimti tautos kultūrą.

Širvintų rajono ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė,

lopšelio-darželio ,,Buratinas” auklėtoja Aušra Vitkauskienė

Neseniai prabėgusiomis – 2013 m. rugsėjo 28 d. – spalio 5 d. – vyko VšĮ „Synergy LT“ tarptautinis projektas, kurio tikslas – asmeninis tobulėjimas ir ugdymas. Mokymai „Make it work“ (liet., “Padaryk, kad veiktų“) skirti kurti vaizdo ir foto medžiagą, kuri skatintų jaunimą prisijungti prie savanoriškos veiklos. Šiuose mokymuose dalyvavo 36 dalyviai iš 8 valstybių: Lietuvos, Latvijos, Olandijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Vengrijos, Rumunijos ir Turkijos.

2013 m. spalio 3 d. dviejų komandų dalyviai lankėsi ir mūsų lopšelyje-darželyje. Darė gerus darbus: grėbė rudeninius lapus, iškasė vasarines gėles, grupėse žaidė su vaikais, jiems dainavo, grojo gitara, rodė triukus, mokė pasisveikinti įvairiomis kalbomis bei įamžino vaikus kurdami trumpus filmukus apie savanorystę.

Džiaugiamės, jog savanorystė Lietuvoje darosi populiaresnė, žavimės tais jaunais žmonėmis, kurie inicijuoja įvairius socialinius projektus bei randa būdų, kaip padėti kitiems. Dėkojame savanoriams už entuziazmą ir geranoriškumą bei laukiame sugrįžtant!

 

VšĮ „Synergy LT“  sukurtus filmukus su mūsų lopšelio-darželio vaikais bei daugiau informacijos apie vykusį projektą  galite rasti tinklalapyje http://miw.synergylt.lt/

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė