Klausimai

Susisiekite su mumis

Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt

Draugaukime

Kai saulė kyla vis aukščiau, o gamtoje pasigirsta pirmieji pavasario šaukliai, labai džiaugiamės, nes žinome, kad ant savo sparnų giesmininkai tarsi atneša ir žemės atgimimą – pavasarį.

Balandžio 10 d. mūsų darželyje vyko pavasario pranašų šventė „Grįžtančių paukščių belaukiant“. Programėlę darželio vaikams ir tėveliams rodė „Bitučių“, „Žvirbliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai.

Šventėje išties buvo smagu. Vedėja Rita supažindino vaikus su sugrįžusiais paukščiais, jų sugrįžimo tradicijomis. Auklėtoja Vida tarmiškai pasekė sakmę „Gandras, varlės ir gyvatės“. O ypač įspūdingai suskambėjo ,,paukščių choras", vadovaujamas meninio ugdymo pedagogės Sonatos Žilinskienės. Šventės dalyviai dainavo, ėjo ratelius, žaidė žaidimus, minė mįsles, klausėsi prietarų, spėjimų, pasakų apie žvirblius, varnėnus, vieversius, kregždes, pempes, gandrus, gegutes, pelėdžiukus…

Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ informacija

Balandžio 9 dieną mūsų lopšelyje-darželyje vyko mažųjų skaitovų popietė „Gražių žodelių muzika švelni“. Šį renginį skyrėme lietuviško žodžio grožiui. Eiles skaitė mūsų mažieji ugdytiniai, jų šeimos nariai. Gražių žodelių posmai liejosi dainuojamąja poezija, kurią atliko Liepos mama Lilija su Aine, buvusi ugdytinė Elzė su mama Ligita. S. Gedos eiles skaitė Jorė su seneliu Gediminu, skambėjo Liepos močiutės Bronės atliekamos lietuvių liaudies dainos.

„Žiogelių“ grupės auklėtoja Virginija Stundytė

2014 m. kovo 2430 dienomis Širvintų lopšelis-darželis Buratinas prisidėjo prie Vaikų linijos organizuojamos akcijos Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ.

Vaikai smalsūs, todėl laiku suteikus reikalingų žinių ir lavinant socialinius įgūdžius, galima padėti gerus pamatus ugdant dorą žmogų. Viena akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ diena pavirto į šventinę popietę visai darželio bendruomenei. Lauke susirinko vaikai, auklėtojos, tėvai, administracija bei svečiai nešini balionais su palinkėjimais draugams, prasmingais ir gražiais žodžiais apie draugystę. Norime tikėti, kad nors maža dalele prisilietėme prie vaikų širdelių, pasakydami jiems, kad vietos po saule pakanka visiems.

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

2014 m. kovo 27 d. Širvintų lopšelyje-darželyje Buratinas vyko Širvintų rajono ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio metodinė diena – kūrybinės raiškos pramoga Žaidžiame pasaką.

Metodinėje dienoje dalyvavo Širvintų lopšelių-darželių Saulutė“ ir Buratinas“ ugdytiniai bei pedagogės. Laiptinės teatro spektaklį Kas pasakė Miau?“ vaidino lopšelio-darželio Buratinas“ Žiogelių“ grupės vaikai (vadovės – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Šeipūnienė, meninio ugdymo mokytoja Dalytė Jakštienė).

Vėliau klausėmės kūrybinės etnografinės valandėlės Šėriau žirgelį“, vaidino Širvintų lopšelio-darželio Saulutė“ Drugelių“ ir Pagranduko“ grupių vaikai (vadovė muzikos mokytoja Rožė Polonskienė). Pabaigoje žiūrėjome spektaklį Kas kiaušinyje gyvena?“, vaidino Širvintų lopšelio-darželio Buratinas“ Drugelių“ grupės vaikai (vadovės – auklėtoja Irena Černiauskienė, meninio ugdymo mokytoja Dalytė Jakštienė).

Aptardamos metodinės dienos rezultatus pedagogės nusprendė, kad vaidyba vaikams duoda labai daug. Pasakos ugdo vaikų gebėjimą įsiklausyti į pasakotoją, įsigilinti, susikaupti, atsipalaiduoti, persikūnyti į kitą asmenį, pasižiūrėti į save ir kitus iš šalies, tinkamai vertinti situaciją, skatina kurti ne tik dialogus, bet ir sceneles, dekoracijas. Taip pat moko vaikus draugiškumo, gerumo, darbštumo, drąsos, tinkamo elgesio, ugdo vaikų vaizduotę, fantaziją, estetinius jausmus, ugdo atsakomybę už rezultato siekimą bei padeda perimti tautos kultūrą.

Širvintų rajono ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė,

lopšelio-darželio ,,Buratinas” auklėtoja Aušra Vitkauskienė

Neseniai prabėgusiomis – 2013 m. rugsėjo 28 d. – spalio 5 d. – vyko VšĮ „Synergy LT“ tarptautinis projektas, kurio tikslas – asmeninis tobulėjimas ir ugdymas. Mokymai „Make it work“ (liet., “Padaryk, kad veiktų“) skirti kurti vaizdo ir foto medžiagą, kuri skatintų jaunimą prisijungti prie savanoriškos veiklos. Šiuose mokymuose dalyvavo 36 dalyviai iš 8 valstybių: Lietuvos, Latvijos, Olandijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Vengrijos, Rumunijos ir Turkijos.

2013 m. spalio 3 d. dviejų komandų dalyviai lankėsi ir mūsų lopšelyje-darželyje. Darė gerus darbus: grėbė rudeninius lapus, iškasė vasarines gėles, grupėse žaidė su vaikais, jiems dainavo, grojo gitara, rodė triukus, mokė pasisveikinti įvairiomis kalbomis bei įamžino vaikus kurdami trumpus filmukus apie savanorystę.

Džiaugiamės, jog savanorystė Lietuvoje darosi populiaresnė, žavimės tais jaunais žmonėmis, kurie inicijuoja įvairius socialinius projektus bei randa būdų, kaip padėti kitiems. Dėkojame savanoriams už entuziazmą ir geranoriškumą bei laukiame sugrįžtant!

 

VšĮ „Synergy LT“  sukurtus filmukus su mūsų lopšelio-darželio vaikais bei daugiau informacijos apie vykusį projektą  galite rasti tinklalapyje http://miw.synergylt.lt/

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Lopšelio-darželio ugdytiniai Laimė Graužinytė ir Aringas Šileika (meninio ugdymo mokytojos Dalytė Jakštienė ir Sonata Žilinskienė) kovo 20 dieną, Širvintų Kultūros centre, dalyvavo rajoninėje vaikų ir jaunimo liaudies atlikėjų šventėje „Patrepsėlis“. Duetas dainavo lietuvių liaudies dainas „Oi tu, pelėda“  ir „Oželis“. Kanklėmis dainininkams pritarė Eglė Maslinskaitė  (Širvintų meno mokykla,  mokytoja Rūta Savickienė).

Lopšelio-darželio “Buratinas“  informacija

Kiekvienais metais, per pavasario lygiadienį, kovo 20 dieną, visame pasaulyje minima Žemės diena. Tradiciškai Žemės diena minėta ir Širvintų lopšelyje-darželyje „Buratinas“. Lopšelio-darželio pedagogės ir vaikučiai sveikino žemelę skambiomis dainomis, linkėjo žemelei atsibusti, sužydėti gražiausiomis spalvomis ir džiuginti kiekvieną prie jos prisilietusį. Kiek daug paslapčių slypi kiekviename gėlės žiede, pilkame žemės grumstelyje. Ar visi mokame tai pastebėti? Smagu, kad yra tokia diena, kai galime susimąstyti, išsakyti daug gražių žodžių mūsų Žemei…

Lopšelio-darželio „Buratinas“  informacija

 

Vykdant savaitės projektą „Amatai“, kovo 7 d. „Pelėdžiukų“ grupėje svečiavosi grupės ugdytinės Laimės mama – vilnos vėlėja – Oksana Graužinienė. Ji supažindino su vilnos vėlimo technika ir vėlimo reikmenimis. Pokalbio metu vaikai sužinojo apie vilnos savybes, stebėjo vilnos plauką per mikroskopą. Vėlėja mokė sukloti vilną keičiant kryptis, užleidžiant vilnos kuokštelius vieną ant kito. Vaikai, kurie niekada nėra bandę velti, pradėjo nuo veltinio rutuliukų ir juos sujungę padarė „Kirmėlytę“. Savo bendru pirmuoju darbeliu visi liko patenkinti.

                                               „ Pelėdžiukų“ grupės auklėtoja Vida Stundienė

Kovo 6 dieną lopšelyje-darželyje apsilankė „Vikingų kaimo“ įkūrėjai Judita ir Mindaugas Korsakai apsirengę viduramžių drabužiais. „Nykštukų“ ir „Žvirbliukų“ grupių vaikai valandėlės metu sužinojo, kas yra vikingai, kur ir kaip jie gyveno. Vaikai, apsirengę senovės karių aprangą, „išbandė“ ginkluotę. Vikingai supažindino  su senovės stalo žaidimais. O juk žaidimų metu vaikai įgyja naujų gebėjimų, įgūdžių, vertybių, naujos patirties.

                                                                                                   „Nykštukų“ grupės auklėtoja Nijolė Vaidakienė

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Jei nebėgsi, išvarysim,

Su botagais išbaidysim!

Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą ir prisišaukti pavasarį. Tai viena iš savičiausių ir žaismingiausių tradicinių švenčių. Vienas pagrindinių Užgavėnių šventės atributų yra kaukės ir persirenginėjimas. Seni žmonės sakydavo – jei Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nuo nelaimių neatsiginsi.

Mūsų lopšelyje-darželyje jau prieš savaitę vaikai su auklėtojomis ir tėveliais ruošėsi šiai šventei: darė kaukes, mokėsi Užgavėnėms skirtų dainelių, žaidimų, šūkavimų. Šventės dieną vieni tapo velniais, kiti čigonais, raganomis ar kitais tradiciniais Užgavėnių personažais. Užgavėnių šventė prasidėjo nuo persirengėlių eitynių po grupes. Persirengėliai linksmai sukosi rateliuose, prašė blynų dainuodami „Mes žydukai Lietuvos, norim blynų ir kavos“. Po Kanapinio (aukl. Rita Binkienė) ir Lašininio (aukl. Ona Grybauskienė) dvikovos kieme tapo aišku, kad žiema greitai užleis vietą pavasariui. Šventės pabaigoje nuoširdžiai skanduodami „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“  sudegino žiemos simbolį Morę su vaikų „blogais darbeliais“. Pasilinksminę ir prisivaišinę gardžiais blynais, kuriuos iškepė mūsų lopšelio-darželio virėjos, sugrįžo į grupes. Tačiau šventė dar nesibaigė, vaikai vieni kitus vaišino atsineštais skanėstais. Po tokio triukšmingo žiemos varymo belieka laukti pirmųjų pavasario pranašų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Lieparskienė