Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

Paskelbus Kovid-19 karantiną padaugėjo įvairių ikimokyklinių  ugdymo įstaigų projektų. Dalyvavimas projektuose suteikia daug privalumų, suteikia pedagogams galimybę išplėsti savo ryšius su kolegomis, padaryti ugdymo ir ugdymosi procesą įdomesnį, jis vienija lopšelio-darželio darbuotojus. Projektų metu įgytos žinios padeda pedagogams gerinti švietimo kokybę, skatinti kelti profesinę kvalifikaciją. Beveik visus 2020 metus ugdymo procesas lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ vyko nuotoliniu arba mišriu būdu. Į trumpalaikius ir ilgalaikius projektus įsitraukė beveik visi  pedagogai. Taip jie įgijo naujų kompetencijų, leidžiančių tobulinti jau turimus įgūdžius. 

Buvo kreipiamas dėmesys į galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kadangi į projektus įtraukiami ne tik pedagogai, bet ir ugdytiniai. Pedagogų skatinimas kartu su vaikais dalyvauti bendruose projektuose – tai puiki galimybė ugdymo procesą padaryti įdomesniu, siekti vaikų pažangumo, motyvuoti juos ugdytis. Dalyvavimas projektuose aktualus ir naujoviškas, kadangi sudaro prielaidas pedagogams tapti aktyviais ugdymo procese, pasinaudojant įvairių šalių patirtimi ir darbo metodais.

Pedagogai dalyvavo ir patys kūrė eTwinning projektus, kurių tikslas plėtoti mokyklų ir mokytojų bendruomenės kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti virtualius projektus su užsienio šalių ir  Lietuvos mokyklomis. Rengdami bendrus projektus, vaikai mokosi bendrauti, pažįsta kitas kultūras, lavina socialinius, užsienio kalbų įgūdžius.

Įstaiga organizavo ilgalaikį projektą „Širvintos vaiko akimis“, kuriame dalyvavo visa bendruomenė.  

Buvo organizuota respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų karpinių paroda „Laiškas Kalėdų seneliui“, kurioje dalyvavo net 16 ugdymo įstaigų iš Jonavos, Prienų, Kretingos, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Ukmergės, Panevėžio, Mažeikių, Širvintų… Sulaukėme net 87 darbelių.

Nuo 2017 metų vykdomas projektas „Sveikatiada“. Projekto tikslas – propaguoti sveiką gyvenimo būdą – pilnavertę, įvairią ir sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, tinkamų žinių suteikimą

Dalyvaujame Širvintų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamajame projekte „Lyderių laikas 3“. Projekto tikslas – tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projekto vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Širvintų rajono savivaldybės administracija.

Šita pandemijos situacija mus paskatino mokytis ir tobulėti, įgytos žinios palengvins mūsų darbą visiems vaikams sugrįžus į įprastą ugdymo vietą – darželį. Mes, dažnai norime, kad nieko mums nenutiktų, kad  viskas plauktų ramia įprasta vaga. Bet gyvenimas be sukrėtimų, nesuteikia mums galimybių išbandyti savo kūrybingumo, sugebėjimo prisitaikyti ir įveikti kliūtis.