Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ (biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos, tel. (8 382) 52 355, el. p. info@sirvintuboruzele.lt, kodas 190376010), skelbia atranką raštvedžio pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas: raštvedys.

Darbo pradžia: 2022-09-27.

Darbo krūvis: 1 etatas (40 val. per savaitę).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą ir saugojimą.
 2. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, tinkamai rengti ir įforminti dokumentus.
 3. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 4. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 5. Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą.
 6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“), naudotis naujomis ryšių ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos raštinėje, elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt arba siunčia registruotu laišku adresu: Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. rugsėjo 12 d., pabaiga 2022 m. rugsėjo 25 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt