Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ (biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos, tel. (8 382) 52 355, el. p. info@sirvintuboruzele.lt, kodas 190376010), skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Darbo pradžia: 2022-09-01.

Darbo krūvis:

 1. 1 etatas (36 val. per savaitę).
 2. 1 etatas (36 val. per savaitę).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir auklėtojo (mokytojo) kvalifikacija;
 2. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“ (jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų studijų metu).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;
 6. gyvenimo aprašymą;
 7. pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos raštinėje, elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt arba siunčia registruotu laišku adresu: Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. gegužės 18 d., pabaiga 2022 m. gegužės 31 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt